Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Raport o stanie gminy, wotum zaufania i absolutorium

W środę 19 czerwca odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa. 5. sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Natomiast o godz. 15.00 rozpocznie się 6. sesja RMK. Obrady można śledzić online.

Fot. J. Graczyński

Rozpatrzenie projektów uchwał według druków: 104 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023 i 105 - absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Krakowa planowane jest na 5. sesji RMK oraz na 6. sesji RMK.

Podczas 5. sesji RMK radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. Będą też m.in. procedować projekty uchwał w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 73), zmian w uchwale w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu (druk nr 81), czy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska – Piltza” oraz „Nowy Świat”.

Porządek obrad 5. sesji RMK

Podczas 6. sesji, której rozpoczęcie planowane jest na godz. 15.00 radni zajmą się raportem o stanie gminy za 2023 r. oraz projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy za 2023 r. (druk nr 78).

Porządek obrad 6. sesji RMK

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-14
Data aktualizacji: 2024-06-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź