Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zachowanie bioróżnorodności będzie stanowić o naszej przyszłości

Dyskusja o projekcie uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”, zmiany w uchwale w sprawie mikroretencji wód opadowych i roztopowych, ochrona ptactwa bytującego nad Wisłą - to tylko niektóre z tematów, jakimi zajęli się radni z Komisji Ochrony Środowiska.

Fot. Jan Graczyński

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy za 2023 r. – w merytorycznym zakresie działania komisji (druk nr 78). Na ochronę i kształtowanie środowiska wydatkowane zostało w 2023 r. 239 mln 820 tys. zł, z czego najwięcej przeznaczono na utrzymanie i kształtowanie terenów zielonych. Również pozytywną opinię komisji otrzymał projekt uchwały wprowadzający zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych (druk nr 85). – Konieczność zmian w uchwale wynika ze zmian rozporządzeń unijnych – tłumaczył radnym Jan Urbańczyk, dyr. wydziału ds. Jakości Powietrza. Radny Łukasz Maślona pytał, czy udało się zapobiec sytuacji z poprzednich lat, kiedy środki wykorzystywane były w sposób niewłaściwy: podmioty dostawały wsparcie kilkukrotnie na te same inwestycje. Dyrektor Urbańczyk potwierdził, że taka możliwość została ograniczona. Poinformował też radnych, że na najbliższej sesji w trybie nagłym procedowany będzie w formie uchwały program „Ciepłe mieszkanie”, który daje możliwość termomodernizacji małym wspólnotom mieszkaniowym. Na ten cel miasto ma dostać 3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Użytek pilnie potrzebny

Radni dyskutowali też o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”. Projekt uchwały w tej sprawie złożony został jeszcze w poprzedniej kadencji RMK. Pisaliśmy o tym tutaj. Po dyskusji na posiedzeniu komisji radni zadecydowali wtedy, że będzie on procedowany jako projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Nie został on jednak podjęty w poprzedniej, VIII kadencji RMK. Radni powrócili więc do procedowania go. – Pośpiech jest wskazany ze względu na presję inwestycyjną w tym obszarze – mówiła radna Agnieszka Łętocha.

Małgorzata Mrugała, dyrektor wydziału Kształtowania Środowiska dodawała, że teren, na którym ma powstać użytek ekologiczny leży na obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i jest chroniony. Jolanta Kapica ze Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik mówiła, że miasto powinno robić wszystko, by tak cenne przyrodnio tereny wykupić.

- W dobie kryzysu klimatycznego każde zachowanie bioróżnorodności będzie stanowić o naszej przyszłości – podsumowała dyskusję radna Joanna Hańderek, przewodnicząca komisji. Radni jednogłośnie zadecydowali o tym, by projekt uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia” był procedowany jako projekt Komisji Ochrony Środowiska.

W sprawie ochrony ptaków

Radni dyskutowali też o uchwale Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w sprawie ochrony ptaków w Krakowie. Chodzi o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia strefy ograniczenia poruszania się osób z psami, biegaczy i rowerzystów nad samym brzegiem Wisły, proponując wprowadzenie oznakowania, którego celem będzie poinformowanie o potrzebie zachowania bezpiecznej odległości od ptaków zimujących przy Wiśle. – W chwili obecnej obserwujemy coraz większe problemy, nie tylko nad Wisłą i nie tylko w okresie zimowym. Przykładem są przypadki zagryzienia przez psy łabędzi nad Stawem Płaszowskim czy nad Wisłą. Mieszkańcy proszą o pomoc w zakresie ochrony ptaków zamieszkujących m.in. Bulwar Rodła. Zwracają uwagę, że w okolicach ujścia Rudawy do Wisły znajdują się legowiska ptactwa wodnego, które są straszone i zagryzane przez spacerujące tam psy – czytamy w uchwale.

Radni zadecydowali, że na następnym posiedzeniu komisji przyjmą wniosek w tej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa. Zaznaczali, że oprócz oznakowania na miejscu wskazana byłaby kampania edukacyjna i informacyjna w tej sprawie.

Radni ustalili też harmonogram posiedzeń oraz plan prac komisji na 2024 r.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-14
Data aktualizacji: 2024-06-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź