Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Czym zajmie się w tym roku Komisja Kultury?

Pierwsze propozycje tematów na 2024 rok, powołanie Zespołu ds. Nazewnictwa i zaopiniowanie dwóch projektów uchwał to główne punkty posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Fot. Pixabay.com

Przewodnicząca Komisji Magdalena Mazurkiewicz otworzyła dyskusję nad propozycjami do planu pracy komisji, przedstawiając członkom swoje propozycje tematyczne. Są to m.in.: spotkanie z przedstawicielami mediów zajmujących się tematyką kultury, polityka muralowa miasta, gminny program rewitalizacji a krakowska kultura oraz problemy i wyzwania stojące przez instytucjami kultury. Przewodnicząca zaproponowała także podjęcie tematu kultury senioralnej, oferty kulturalnej dla młodych, kultury dla wszystkich oraz temat tzw. ekologicznej kultury, obejmujących takie zagadnienia jak chociażby organizacja koncertów, wydarzeń plenerowych czy imprez masowych z poszanowaniem środowiska i zgodnie z ekologicznymi założeniami. Magdalena Mazurkiewicz zaproponowała, by posiedzeniom komisji towarzyszyły spotkania z ekspertami zajmującymi się sprawami kultury, np. z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, osobami kierującymi instytucjami kultury, dyrektorami szkół czy Radą ds. Równego Traktowania oraz organizacjami pozarządowymi. Przewodnicząca zachęciła pozostałych członków komisji do składania swoich propozycji do planu pracy Komisji na rok 2024 i zaproponowała dyskusję nad nimi na kolejnym posiedzeniu.

Członkowie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków przyjęli również harmonogram posiedzeń Komisji na 2024 rok oraz powołali Zespół Komisji Kultury i Ochrony Zabytków ds. Nazewnictwa. W jego skład weszli radni: Magdalena Mazurkiewicz, Bogumiła Drabik, Włodzimierz Pietrus i Eliza Dydyńska-Czesak.

Radni pozytywnie zaopiniowali również dwa projekty uchwał. Jeden dotyczy zasad udzielenia dotacji na realizację zadań obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 70). Pozytywną opinię Komisji uzyskał również projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji celowej i podmiotowej oraz udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury (druk nr 71).

 

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-05
Data aktualizacji: 2024-06-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź