Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte forum dialogu

Komisja Edukacji określiła założenia do swoich prac w IX kadencji Rady Miasta Krakowa. Komisja, dla której najważniejszym odbiorcą działań jest uczeń, chce być otwarta dla wszystkich zainteresowanych edukacją.

Fot. pexels.com

Przewodnicząca Anna Bałdyga rozpoczęła spotkanie Komisji Edukacji przedstawieniem założeń, jakimi będzie się kierować Komisja w swojej pracy w IX kadencji Rady Miasta Krakowa. Przewodnicząca powiedziała, że Komisja Edukacji będzie otwartym forum dialogu dla wszystkich interesariuszy. Mocno podkreśliła, że najważniejszym adresatem prac Komisji są uczniowie, którzy są ostatecznym odbiorcą wszelkich działań w obszarze edukacji i ich dobro szczególnie powinno być brane pod uwagę. Przewodnicząca zaproponowała również wyjazdowe posiedzenia Komisji Edukacji, bliżej uczniów i nauczycieli, tak by była szersza możliwość dyskusji. Istotną zasadą działania Komisji w nowej kadencji ma być również większa współpraca z komisjami Kultury i Ochrony Zabytków, Sportu oraz zewnętrznymi organizacjami, takimi jak uczelnie wyższe, czy przedstawiciele biznesu. Przewodnicząca Bałdyga podkreśliła, że ma świadomość, że prace Komisji Edukacji obejmują jeden z najtrudniejszych i najbardziej istotnych obszarów, stąd też do wszystkich zagadnień Komisja będzie podchodzić z pokorą i wolą znalezienia najlepszych rozwiązań.

Radni mieli okazję zapoznania się z planem pracy Komisji Edukacji z poprzedniej kadencji, który zawiera wieloletnie założenia i tematy. Przewodnicząca zaproponowała kontynuowanie wielu obszarów z tego planu, jednocześnie zachęcając członków Komisji do składania nowych propozycji tematycznych. Dyskusja nad planem prac odbędzie się na kolejnym posiedzeniu.  Radni przyjęli również harmonogram posiedzeń na 2024 rok. Opiniowali również trzy projekty uchwał. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PARKOWA” w Krakowie, ul. Parkowa 12 (druk nr 67). Kolejny projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 im. Komandora Porucznika Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Ćwikłowej 7 (druk nr 82) również został pozytywnie zaopiniowany. Podobnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (druk nr 33).

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-05
Data aktualizacji: 2024-06-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź