Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejsce Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej – konsultacje społeczne

Do 28 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej. Ich celem jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców odnośne funkcji i zadań realizowanych w Miejscu Aktywności Mieszkańców po jego utworzeniu w budynku będącym we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” przy ul. Wielickiej 79.

Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Biurem Inicjatyw Społecznych oraz Biurem Edukacji i Finansów Sp. z o.o. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach procesu konsultacji zaplanowano:

 1. Możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej lub elektronicznej do 30 maja. Ankieta będzie dostarczana także do skrzynek pocztowych w obszarze objętym przedmiotowymi konsultacjami. Ankieta będzie także dostępna w formie papierowej w okresie jej zbierania:
 • w siedzibie Rady Dzielnicy XIII Podgórze, ul. Rynek Podgórski 1
 • w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”, ul. Wielicka 76.
 1. Spotkania w formule warsztatów w godz. 18.00–20.00 przy ul. Wielickiej 76 w sali spotkań w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”:
 • czwartek, 6 czerwca
 • środa, 12 czerwca
 • wtorek, 18 czerwca.

Dodatkowo 18 maja uruchomione zostało stanowisko warsztatowe podczas pikniku sąsiedzkiego na osiedlu Kabel.

 1. Plenerowy dyżur konsultacyjny we wtorek, 4 czerwca w godz. 16.00–19.00 w okolicy placu zabaw na „starej” części osiedla (rejon ul. Dworcowej).
 2. Spacery badawcze z mieszkańcami i mieszkankami:
 • wtorek, 14 maja, w godz. 17.30–19.00
 • środa, 22 maja,w godz. 17.30–19.00
 • poniedziałek, 27 maja, w godz. 18.30–20.00.

Spacery będą się rozpoczynać przy ul. Wielickiej 79 – w miejscu planowanego do uruchomienia Miejsca Aktywności Mieszkańców.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-10
Data aktualizacji: 2024-05-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź