Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe prezydium Rady Miasta Krakowa

Radny Jakub Kosek został wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Krakowa podczas pierwszej sesji Rady Miasta Krakowa IX kadencji. Radni wybrali też wiceprzewodniczących RMK. Zostali nimi: Iwona Chamielec, Michał Drewnicki oraz Łukasz Maślona.

Fot. Bogusław Świerzowski

Jakub Kosek jest radnym miasta Krakowa nieprzerwanie od VII kadencji, czyli od 2014 roku, oraz radnym Dzielnicy IV Prądnik Biały od 5. kadencji - od 2006 r. Dwukrotnie był przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały – w latach 2011-2014 oraz 2014 -2018.

Iwona Chamielec jest radną od października 2019 r., uzupełniła skład Rady Miasta Krakowa po tym, jak radny Aleksander Miszalski został posłem na Sejm RP. Była też radną dzielnicy VIII Dębniki w 8. kadencji (2018-2023).

Michał Drewnicki radnym został w VII kadencji w 2014 roku, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa jest od grudnia 2018 r.

Łukasz Maślona jest radnym Miasta Krakowa od VIII kadencji czyli od roku 2018.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa:

  • organizuje pracę rady, ustala porządek obrad sesji w porozumieniu z Prezydentem i Komisją Główną
  • przygotowuje i zwołuje sesje rady
  • koordynuje realizację zadań rady i jej organów
  • udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów
  • deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przewodniczy obradom rady
  • reprezentuje radę na zewnątrz
  • wykonuje inne zadania określone ustawą, Statutem oraz wskazane przez radę
  • systematycznie składa na sesjach informacje o działaniach podejmowanych przez siebie między sesjami.

Pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa IX kadencji będzie kontynuowana 15 maja, w środę o godz. 16.00.

Podsumowanie pierwszego posiedzenia 1. sesji Rady Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-05-07
Data aktualizacji: 2024-05-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź