Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ślubowanie radnych IX kadencji Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa

We wtorek, 7 maja 2024 roku, odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa IX kadencji. Zarówno nowi radni, jak i nowo wybrany Prezydent Miasta Krakowa złożyli ślubowanie.

Fot. F. Radwański

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa już dawno nie gościła tak wielu znamienitych gości. Nową Radę Miasta Krakowa i nowego Prezydenta Miasta wsparli liczną obecnością przedstawiciele świata polityki, nauki, kultury, korpus dyplomatyczny, samorządowcy, a przede wszystkim mieszkańcy Krakowa.

Zaszczyt przewodniczenia tej niezwykle uroczystej sesji przypadł najstarszemu wiekiem radnemu, czyli Edwardowi Porębskiemu. W pierwszej kolejności radni odebrali zaświadczenie o wyborze na radnego wręczane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Rafała Lisaka, a następnie przystąpili do ślubowania. „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", przeczytał Edward Porębski, a Aleksandra Kot, najmłodsza wiekiem radna, wyczytała kolejno nazwiska radnych składających ślubowanie. Aż 20 osób z grona 43 radnych usiadło dzisiaj po raz pierwszy w ławach radcowskich Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Po ślubowaniu radnych nastąpiło uroczyste przekazanie władzy prezydenckiej. Aleksander Miszalski otrzymał dokument potwierdzający wybór na Prezydenta Miasta Krakowa, a następnie złożył wobec Rady Miasta Krakowa ślubowanie: „Obejmując urząd prezydenta miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta". Ustępujący Prezydent Jacek Majchrowski zdjął ze swoich ramion łańcuch prezydencki i założył Aleksandrowi Miszalskiemu, tym samym symbolicznie przekazując mu po ponad 21 latach urząd Prezydenta Miasta Krakowa.

W swoim pierwszym wystąpieniu Prezydent Aleksander Miszalski wyraził gotowość do budowania Krakowa w oparciu o dialog z mieszkańcami i zwiększenie ich partycypacji w rozwój naszego miasta. Aleksander Miszalski podkreślał, że Kraków potrzebuje zmian ewolucyjnych, rozsądnych i dalekowzrocznych, a obszarami potrzebującymi największych działań są według niego komunikacja, demografia, rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, rozwój lokalnej gospodarki oraz zapewnienie mieszkań dla młodych mieszkańców miasta. Do swoich działań Prezydent zaprasza Radę Miasta Krakowa IX kadencji. W dobrej współpracy pomiędzy urzędem Prezydenta Miasta Krakowa a radnymi Aleksander Miszalski widzi szanse na skuteczne, służące mieszkańcom Krakowa działania.

Po przemówieniu prezydenta Miszalskiego nastąpiła przerwa w obradach. W drugiej części posiedzenia porządek obrad pierwszej sesji IX kadencji Rady Miasta Krakowa przewiduje wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Transmisja z pierwszej części sesji dostępna jest tutaj.

Sesję również można śledzić na żywo.

 

 

fr_20240507_0076.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0029.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0053.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0093.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0091.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0108.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0129.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0145.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0147.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0156.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0159.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0166.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0193.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0208.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0214.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0224.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0235.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0239.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0262.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0315.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0336.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0361.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0405.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0507.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0537.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0554.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0561.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0896.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0912.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0915.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0937.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0939.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0958.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0980.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_1002.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_1023.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_1027.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_1065.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa Filip Radwański
fr_20240507_0076.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0029.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0053.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0093.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0091.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0108.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0129.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0145.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0147.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0156.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0159.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0166.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0193.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0208.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0214.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0224.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0235.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0239.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0262.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0315.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0336.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0361.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0405.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0507.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0537.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0554.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0561.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0896.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0912.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0915.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0937.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0939.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0958.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_0980.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_1002.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_1023.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_1027.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
fr_20240507_1065.jpg-Uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miasta Krakowa
pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-05-07
Data aktualizacji: 2024-05-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź