Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Krakowa – ostatni dzień konsultacji

Do dziś, 7 czerwca, trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa, który obejmuje „starą” Nową Hutę, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesołą. Ich celem jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag dotyczących przygotowanego projektu. 

Fot. materiały prasowe

Ostatni rok był czasem wspólnej pracy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych oraz różnorodnych instytucji z przedstawicielami Referatu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Krakowa. Prowadziła ona do wypracowania wizji, celów oraz kierunków działań do nowego programu rewitalizacji, który będzie stanowił podstawę dalszych działań rewitalizacyjnych.

Konsultacje są prowadzone także w następujących formach:

1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej.

 • uwagi w postaci papierowej można składać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22, 30–701 Kraków
 • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, I piętro, sekretariat – pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00
 • podczas spotkań konsultacyjnych, o których informujemy poniżej.

Dostępne poniżej formularze konsultacyjne wystarczy wypełnić i przesłać podpisane na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl, bądź wydrukować i przynieść na jedno z naszych spotkań.

2. Zbierania uwag ustnych podczas spotkań konsultacyjnych, w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

3. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które na początku maja odbyły się w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli, Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida i Fundacji Małopolska Izba Samorządowa.

4. Telefonicznego dyżuru ekspertów w piątek, 17 maja.

5. Spacerów studyjnych, które odbyły się 15, 16 i 17 maja, na każdym z podobszarów.

Jeżeli macie uwagi, spostrzeżenia bądź pomysły, którymi chcecie się z nami podzielić – zapraszamy! Poniżej znajduje się projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa oraz formularze konsultacyjne do pobrania i wypełnienia.

Uwagi są zbierane do 7 czerwca włącznie. Uwagi doręczone po zakończeniu konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Materiały w formie papierowej dostępne są także w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków, ul. Zabłocie 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, pokój nr 103.


Kim są interesariusze rewitalizacji?

Zgodnie z art. 2 ustawy o rewitalizacji są to przede wszystkim:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną
 • organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • organy władzy publicznej.

Gdzie w Krakowie został wyznaczony obszar rewitalizacji?

Obszar rewitalizacji określa uchwała nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie i są to:

 • podobszar rewitalizacji Kazimierz-Stradom
 • podobszar rewitalizacji Grzegórzki-Wesoła
 • podobszar rewitalizacji „stara” Nowa Huta.

Zobacz więcej informacji na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-04-23
Data aktualizacji: 2024-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź