Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na komisji

Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zaopiniowali w sumie 13 projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Fot. ZZM

Włodzimierz Pietrus, wiceprzewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „W rejonie ulic Stańczyka i Złoty Róg”, według druku nr 4126.

- Jest to propozycja wychodząca z Dzielnicy VI Bronowice. Jest również w tej sprawie uchwała Dzielnicy, by przystąpić do sporządzenia planu miejscowego „w rejonie ulic Stańczyka i Złoty Róg”. Granice planu stanowią od wschodu obowiązujący plan „rejon Fortu Bronowice” i „Bronowice – Wesele”, od południa „Młynówka Królewska", od zachodu „Dla Wybranych Terenów Zielonych” i „os. Widok". Od strony północnej teren kolejowy – mówił Włodzimierz Pietrus.

 - To jest drugie podejście do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W 2014 roku była pierwsza uchwała Dzielnicy w tej sprawie. Dobrze się stało, że taka inicjatywa została ponowiona. Jest to ostatni obszar Dzielnicy VI Bronowice, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli to się dokona, można powiedzieć że Dzielnica VI Bronowice będzie kompletna – dodał Bogdan Smok. Projekt uzyskał aprobatę radnych i tym samym pozytywną opinię Komisji.

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wydała także pozytywne opinie dla projektów uchwał w sprawie: koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła- Wschód”; uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” (druk nr 4063) oraz  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Nowy Bieżanów - Rżąka” (druk nr 4097); „Podstawie” (druk nr 4098); „Wyciąże II" (druk nr 4099); „Praska - Zielna” (druk nr 4100); „Bieżanów – Nad Serafą” (druk nr 4123); „Rejon ulicy Inicjatywy Lokalnej” (druk nr 4124) i „Bieżanów - Kolonia” (druk nr 4125). Radni zaopiniowali również pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Świat”( druk nr 3809).

Projekt uchwały według druku nr 4150, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Macieja Wielgusa w Krakowie nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Komisja nie wydała również pozytywnej opinii dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050” (druk nr 4023).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź