Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W sprawie rady społecznej szpitala

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej radni zaopiniowali projekt w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

Fot. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Projekt uchwały według druku 4147 przedstawiła radnym Agnieszka Műller, kierownik referatu ds. Nadzoru nad SPZOZ z Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa. 

14 marca 2024 r. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło pismo Wojewody Małopolskiego skierowane do Prezydenta Miasta Krakowa z informacją o wyznaczeniu nowego przedstawiciela Wojewody Małopolskiego do składu Rady Społecznej, działającej w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Został nim Tomasz Jacek.

- Powyższe okoliczności uzasadniają wprowadzenie zmian w uchwale nr CXV/3096/23 Rady Miasta Krakowa z 5 lipca 2023 r., w zakresie składu osobowego Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia, Rada Miasta Krakowa wskazała do składu Rady Społecznej 12 przedstawicieli. Ponadto, Prezydent Miasta Krakowa wskazał Przewodniczącego Rady Społecznej oraz Wojewoda Małopolski wyznaczył swojego przedstawiciela.

W Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, zasiadają przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta Krakowa: Kazimierz Chrzanowski, Wojciech Krzysztonek, Tomasz Daros, Renata Kucharska, Marian Łyko, Łukasz Sęk, Andrzej Natkaniec, Sławomir Pietrzyk, Edward Porębski, Stanisław Zięba, Piotr Ziętara, Bogumiła Drabik.

Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź