Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

99 posiedzeń Komisji Edukacji

To było ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji RMK podczas tej kadencji. Do stu zabrakło jednego spotkania, ale to oznacza, że praca na rzecz krakowskiej oświaty jest w ciągłym procesie.

Fot. pixabay.com

Podczas ostatniego spotkania członkowie Komisji Edukacji wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Krakowa na temat wynagrodzeń nauczycieli po podwyżkach. Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Magdalena Węgrocka-Szwalec, poinformowała, że aktualna kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 5176,02 zł (w roku 2023 wynosiła 3981,55 zł). Dodatkowe środki otrzymane z budżetu państwa w 2024 roku to: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w 2024 r. w wysokości 230 387 677 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 58 621 380 zł. Łącznie to ponad 289 mln z.

Radni z Komisji Edukacji pozytywnie zaopiniowani również dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, znajdującego się przy ul. Jerzego Szablowskiego 1 (druk 4146), przedstawiła go radnym Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Domańska. Poinformowała, że proponowana w projekcie uchwały nowa nazwa to Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych nr 1 w Krakowie, a zmiana wynika ze zmieniającego się profilu szkoły, gdzie już blisko 30% kształci się na kierunkach architektonicznych, które szkoła ma w swojej ofercie (m.in. architektura krajobrazu oraz dekorator wnętrz). Drugi pozytywnie zaopiniowany projekt dotyczył zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758 i 900, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801 i 900 oraz zmian w planie dochodów w dziale 900) (druk nr 4148) - w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Ostatnie, dziewięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Komisji Edukacji zakończyło wystąpieniem Przewodniczącej Komisji, radnej Agaty Tatary, która przedstawiła podsumowanie ponad pięciu lat pracy. Komisja był inicjatorem 22 projektów uchwał i rezolucji, m.in.: w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu podjęcia działań strategicznych w obszarze rozwoju krakowskiej oświaty, oraz w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie poprawy organizacji żywienia dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi w publicznych żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych miasta Krakowa. Komisja Edukacji wydała 346 opinii w sprawach związanych z zakresem jej działania, podjęła 10 wniosków do Prezydenta i interweniowała w związku z 206 sprawami skierowanymi w pismach do Komisji. Agata Tatara, na zakończenie podsumowania, skierowała podziękowania za dobrą i owocną współpracę do Anny Korfel-Jasińskiej zastępczyni Prezydenta Miasta Krakowa, do dyrektorów Wydziałów UMK i MJO, do przedstawicieli związków zawodowych oraz stałych uczestników Komisji oraz do wszystkich dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych samorządowych i niesamorządowych. Wyraziła również nadzieję, że wdrożone już działania oraz te zaplanowane na przyszłe lata znajdą swoich opiekunów wśród nowo wybranych radnych kolejnej kadencji.

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź