Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nazwa skweru, nazwa ronda

Inicjatywa uchwałodawcza komisji w sprawie nazwy skweru oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050” to tylko dwa spośród tematów, jakimi zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Fot. Jan Graczyński

Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie nazwy skweru dotyczy nazwania imieniem Jerzego Nowosielskiego obszaru u zbiegu ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi i Księcia Józefa (przed klasztorem Norbertanek na Salwatorze). Jerzy Nowosielski był malarzem, rysownikiem, scenografem, filozofem, uważanym za jednego z najwybitniejszych polskich ikonopisarzy. W ubiegłym roku przypadała 100. rocznica urodzin artysty, a Sejm ogłosił 2023 jego rokiem. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, a Małgorzata Jantos, przewodnicząca Komisji zapowiedziała, że zostanie on wprowadzony do porządku obrad sesji w trybie nagłym.

Pozytywną opinię otrzymał również projekt uchwały według druku nr 4048 w sprawie nazwy ronda. Zgodnie z jego zapisami bezimienne rondo położone w Dzielnicy IV Prądnik Biały na skrzyżowaniu ulic: Opolskiej, Dominika Ździebły-Danowskiego i gen. Stanisława Sosabowskiego otrzyma imię Piekarza Ochwata. Władysław Ochwat był piekarzem we wsi Prądnik Biały, która współcześnie wchodzi w skład Dzielnicy IV Prądnik Biały. Pełnił rolę nieformalnego przywódcy lokalnej społeczności. Informacje na jego temat pochodzą głównie z historii mówionej pozyskanej od najstarszych mieszkańców Prądnika Białego, w tym z materiałów opracowanych przez Towarzystwo Prądnickie. Był wójtem do 1941 r. kiedy to Prądnik Biały został włączony do Krakowa.

Radni opiniowali też zmiany w uchwale nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta (druk nr 4045). - Proponowane zmiany są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Parku oraz podmioty tam funkcjonujące (m.in. przedszkola, szkoły, instytucje kultury). Zakres zaproponowanych zmian dotyczy m.in.: dopuszczenia rekonstrukcji neonów historycznych oraz sytuowania nowych szyldów w formie neonów powyżej linii parteru i na dachach budynków, doprecyzowania zasad sytuowania szyldów oraz sposobu pomiaru gabarytów szyldów płaszczyznowych. Rozszerzono również katalog dopuszczający ograniczenie transparentności przeszkleń m.in. o możliwość umieszczania dekoracji okolicznościowych i prac plastycznych na przeszkleniach w lokalach prowadzących działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, umieszczania menu na przeszkleniach w lokalach prowadzących działalność gastronomiczną, a także umieszczania informacji o aktualnej ofercie podmiotu prowadzącego działalność kulturalną lub trwającym w lokalu wydarzeniu artystycznym, muzycznym lub literackim. Przychylono się również do propozycji umożliwiającej eksponowanie towarów (kwiatów, owoców, warzyw) przed obiektem, w którym prowadzona jest ich sprzedaż – czytamy w projekcie uchwały, który otrzymał pozytywną opinię komisji.

Z kolei projekty uchwał w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050” (druk nr 4023) nie otrzymał pozytywnej opinii.

Pozytywną opinię komisji otrzymał natomiast projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności (druk nr 4077). Radny Wojciech Krzysztonek poinformował, że podczas sesji zgłoszony zostanie wniosek o odesłanie druku nr 4077 do projektodawcy. W przypadku projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności (druk nr 4076) na wniosek radnego Wojciecha Krzysztonka radni podjęli decyzję odstąpieniu od wydania opinii.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-03-20
Data aktualizacji: 2024-03-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź