Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rezolucja, dyskusja, uchwały kierunkowe, czyli podsumowanie 127. sesji

Dyskusja o zagospodarowaniu Wesołej, podjęta rezolucja oraz uchwały kierunkowe do Prezydenta to tylko wyrywek tego, nad czym pracowali radni podczas 127. sesji Rady Miasta Krakowa. Co jeszcze działo się na sesji? Odpowiedź poniżej.

Fot. Filip Radwański

Rada wysłuchała informacji Prezydenta Miasta Krakowa i Agencji Rozwoju Miasta Krakowa oraz odbyła dyskusję w sprawie kompleksowego zagospodarowania Wesołej.

Radni podjęli trzy uchwały kierunkowe do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie: Małych Domów Nauczyciela (projekt Komisji Edukacji), utworzenia użytku ekologicznego „Łąki w Toniach" (projekt klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”) oraz w sprawie realizacji zadania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (projekt klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”). Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego o nazwie "Mury wolne od nienawiści" umożliwiającego usuwanie graffiti i wulgaryzmów z obiektów nie należących do gminy Kraków (projekt Grupy Radnych) został przez radnych odrzucony. Radni podjęli rezolucję skierowaną do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Wojewody Małopolskiego o powrót do sprawdzonej metody odławiania dzików i relokacji na tereny niezurbanizowane w granicach Gminy Miejskiej Kraków (projekt klubu radnych Nowoczesny Kraków).

Radni zadecydowali o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Plac Imbramowski”, „Nowy Prokocim”, „Kobierzyńska – Pychowicka” oraz „Wróblowice II” (głosowanie odroczone na sesji 5 lipca 2023 r.). Natomiast projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II” został przez radnych zdjęty z porządku obrad (wcześniej głosowanie nad nim odroczone zostało podczas sesji 11 października 2023 r.)

Podsumowanie obrad

Radni podjęli 28 uchwał i jedna rezolucję, a 19 projektów uchwał procedowali podczas pierwszych czytań. Kolejna sesja odbędzie się już w środę 7 lutego (Porządek obrad).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-02-01
Data aktualizacji: 2024-02-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź