Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O szczepieniach, rozbudowie i planie prac

Radni z Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej podczas posiedzenia m.in. przyjęli plan prac na 2024 r. oraz projekt uchwały w sprawie szczepień na meningokoki. Dyskutowali też o środkach potrzebnych Miejskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na rozbudowę SOR-u.

Fot. pixabay.com

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nałożenia na Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie obowiązku wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu w 2024 r. szczepień ochronnych drugą dawką szczepionki przeciwko meningokokom typu B, dla nie więcej niż 162 dzieci, które nie zostały zaszczepione w ramach realizowanego w 2023 r. przez Gminę Miejską Kraków „Programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” (druk nr 3946). - W IV kwartale 2023 r. Gmina Miejska Kraków realizowała „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020- 2027” na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Realizacja szczepień w ramach programu zbiegła się w czasie z okresem wzmożonych zachorowań na choroby infekcyjne wśród dzieci. Krótki czas realizacji zadania oraz ww. zachorowania spowodowały brak możliwości podania drugiej dawki szczepionki wszystkim zakwalifikowanym do udziału w programie dzieciom. Brak możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego uniemożliwił zrealizowanie pełnego schematu szczepienia – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Koszt wykonania zadania to 84 tys. 240 zł.

Na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowę lądowiska dostosowanego do wymogów prawa w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w projekcie budżetu na 2024 r. poprawkami przeznaczono 1,5 mln zł. Jest to kwota niewystarczająca. Przedstawiciel placówki prosił radnych o poparcie prośby o przeznaczenie na ten cel dodatkowych 2 mln 200 tys. zł. Kwota ta potrzebna jest na przygotowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej. Radni wystosowali wniosek w tej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa. Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa planuje, że na sesji 7 lutego procedowany będzie projekt uchwały w sprawie ujęcia w budżecie na 2024 r. kwoty 2 mln 200 tys. zł z przeznaczeniem na wyżej wymieniony cel.

 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-01-31
Data aktualizacji: 2024-01-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź