Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wiolonczeliści sławią Kraków

4. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego, opiniowanie projektów uchwał, kulturalne aktualności oraz prezentacja wytycznych do zarządzania historycznym centrum Krakowa – to tematy poruszane na posiedzeniu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Fot. tookapic.com

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie kultywuje pamięć o swoim patronie, a jego muzyka i umiłowanie wiolonczeli, niezwykle ważnego dla kompozytora instrumentu, stały się inspiracją do powstania Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Krzysztofa Pendereckiego. W tym roku odbyła się już czwarta edycja tego organizowanego co 5 lat wydarzenia muzycznego. Zaproszony na obrady Komisji prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, przewodniczący jury konkursu przedstawił Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego jako ważne wydarzenie na muzycznej mapie świata i znakomite narzędzie promocji kultury polskiej i promocji miasta. – Kulturę tworzą ludzie – mówił prof. Łapiński – a Kraków jest w tych wybitnych twórców niezwykle bogaty. Trzeba to wykorzystać. Do tegorocznej edycji zostało ostatecznie zakwalifikowanych 45 kandydatów z 18 krajów. Wykonawców oceniało międzynarodowe jury, honorowym patronatem konkurs objęła Elżbieta Penderecka. – Warszawa ma konkurs Chopinowski, Poznań - konkurs Wieniawskiego, a Kraków – konkurs Pendereckiego – mówił profesor Łapiński i podkreślił, że patrząc na bardzo pozytywny odbiór ze świata muzyki, ceniący niezwykle wysoki poziom konkursu śmiało można powiedzieć, że Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego ma już swoją mocną markę. Zdzisław Łapiński podkreślił zaangażowanie Krakowa, w tym również działania Rady Miasta, w budowanie tej marki. Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, radna Małgorzata Jantos pochwaliła niezwykle skuteczne działania Akademii Muzycznej w poszukiwaniu instytucji i organizacji wspierających, co pokazuje, że organizatorzy konkursu mają nie tylko znakomity pomysł, ale również podejmują efektywne inicjatywy, dzięki którym konkurs może stać na tak wysokim poziomie.

Kolejnymi punktami posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków było opiniowania projektów uchwał. Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 (druk nr 3794) oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (druk nr 3795)  – w zakresie merytorycznego działania Komisji. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (druk nr 3833), po informacji Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Katarzyny Olesiak, że zmiana statutu wynika m.in. z faktu, wejścia w skład struktury organizacyjnej Muzeum Oddziału Kossakówka, jak i zmian w nadzorze i zarządzaniu Muzeum (zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Krakowa), również uzyskał pozytywną opinię.

Dyrektor Olesiak przedstawiła również kolejny projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie (druk nr 3834). Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji. Również pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury (druk nr 3835).

Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków zakończyła prezentacja wytycznych do zarządzania historycznym centrum Krakowa, miejsca światowego dziedzictwa UNESCO na lata 2023-2035. Obszar Krakowa wpisany na listę UNESCO to Stare Miasto, Wawel, Kazimierz ze Stradomiem. Jak podkreśliła przedstawiająca prezentację Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani Katarzyna Piotrowska, dokument, który zaangażował kilkanaście wydziałów i jednostek organizacyjnych służb miejskich, jest dokumentem kierunkowym, kompatybilnym ze Strategią Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”. Temat wytycznych do zarządzania historycznym centrum Krakowa, miejsca światowego dziedzictwa UNESCO na lata 2023-2035 z pewnością wróci podczas kolejnych posiedzeń Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-12-06
Data aktualizacji: 2023-12-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź