Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pozytywnie dla budżetu i WPF

Tematami związanymi ze zmianami w budżecie na 2023 r. oraz projektem budżetu na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa m.in. zajmowali się radni z Komisji Edukacji RMK.

Fot. pixabay.com

Środki zaplanowane w 2024 r. związane z realizacją zadań oświatowych to 2 mld 625 mln 501 tys. 005 zł, w tym wydatki bieżące to 2 mld 601 mln zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) – 7 mln 37 tys. 630 zł, środki wydzielone do dyspozycji dzielnic – 16 mln 970  tys. 875 zł, wydatki na realizacje zadań budżetu obywatelskiego i programu „Młody Kraków” – 492 tys. 500 zł. Gmina Miejska Kraków prowadzi 431 szkoły i placówki zorganizowane w 317 jednostkach organizacyjnych, dotuje 476 szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia i pochodne w samorządowych szkołach/placówkach oświatowych to zaplanowana w budżecie na przyszły rok kwota 1 mld 544 mln 265 tys. 450 zł (59,37% wydatków bieżących). Radni wydali pozytywną opinię zarówno dla projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Krakowa na 2024 r. (druk nr 3794) jak i dla Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (druk nr 3795).

Również pozytywne opinie komisji otrzymały projekty uchwał związane ze zmianami w budżecie na 2023 r.: dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz planu wydatków w dziale 801) (druk nr 3836) - w zakresie merytorycznego działania Komisji; dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 900, zmian w planie dochodów w działach: 710 i 758 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921) (druk nr 3837) - w zakresie merytorycznego działania Komisji oraz dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 801, 855, 900 i 921 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 855, 900 i 921) (druk nr 3838) - w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Radni zajmowali się też opiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków” na lata 2024-2028 (druk nr 3807). Program ten został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023, realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w latach 2019-2023 na podstawie uchwały nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa z 13 lutego 2019 r. - Celem głównym Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, poczucia wpływu na życie miasta, współpracy i otwartości na innych – mówiła Paulina Świątek-Wtorkiewicz, kierownik Referatu ds. Młodzieży w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Program został poddany konsultacjom społecznym. Środki na jego realizację zostały zaplanowane w budżecie na 2024 rok w wysokości 1 885 000,00 zł. Radny Łukasz Wantuch pytał o szkolny budżet obywatelski w 2023 r.

Przyjęli też inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/507/19 Rady Miasta

Krakowa z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz wysłuchali sprawozdania "Oświata krakowska w roku szkolnym 2022/2023 – sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych", które przedstawiła Anna Domańska, dyrektorka wydziału Edukacji UMK.

 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-12-06
Data aktualizacji: 2023-12-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź