Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa

Radni z Komisji Budżetowej zaopiniowali szesnaście projektów uchwał, sześć z nich nie otrzymało pozytywnej opinii Komisji. Dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023, emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków, zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury, czy wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym lokali mieszkalnych.

Fot. Pixabay.com

Komisja wydała pozytywną opinię dla projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2023, według druków 3789 z autopoprawką, 3790 z autopoprawką, 3836, 3838.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CII/2769/22 Rady Miasta Krakowa z 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami, według druku nr 3791 z autopoprawką nie uzyskał opinii pozytywnej. W projekcie m.in. widnieje punkt planowanego podpisania aneksu do umowy ze Spółką Kraków5020 – zwiększającego limit wydatków w roku 2024.

Projekty uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków (druk 3839) oraz w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury (druk nr 3835) otrzymały pozytywną opinię od radnych Komisji.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę nr CXIII/3071/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty (druk nr 3798). Jak również zmieniający uchwałę nr LII/1449/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Łobzowskiej Nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty (druk nr 3801).

Nie otrzymały pozytywnej opinii projekty uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 9 (o adresie: ul. Pędzichów 2/9) stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Długiej nr 31 / ul. Pędzichów nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty (druk nr 3799); zmieniający uchwałę nr CX/2987/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Blich Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty (druk nr 3800); w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 65 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Centrum D Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty (druk nr 3802); w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 54 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Centrum A Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty (druk nr 3813) oraz zmieniający uchwałę nr CXV/3097/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej Nr 13 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty (druk nr 3814).

Pozytywną opinię Komisji otrzymał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zagospodarowanymi jako Cmentarz Pychowice, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 3815), a także w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk nr 3816).

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 14 grudnia o godz. 15.30 w sali im. Józefa Dietla Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, podczas którego radni opiniować będą poprawki do budżetu, projekt Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 (druk nr 3794) oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 3795).

Projekty uchwał

 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-12-06
Data aktualizacji: 2023-12-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź