Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plany, budżet, pomniki przyrody

Radni z komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska opiniowali projekt budżetu na kolejny rok. Rozmawiali także o planach miejscowych „Nowy świat”, „Mazowiecka” i „Grzegórzki - Centrum”.

Fot. pixabay.com

Komisja wydała pozytywną opinię dla projekt budżetu miasta Krakowa na 2024 r. w zakresie merytorycznego działania komisji oraz dla Wieloletniej Prognozy Finansowej. W dziale 710 – plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 550 tys. zł, tyle samo, ile w 2023 r. natomiast w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie na 2024 rok przewidziano na ten cel 752 mln 854 tys. 258 zł, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu do roku 2023.

Pozytywną opinię otrzymały także projekty uchwał dotyczące zniesienia formy ochrony przyrody pomników przyrody na terenie miasta Krakowa (druk nr 3805). Zniesienie formy ochrony dotyczy brzozy brodawkowatej przy ul. Beliny-Prażmowskiego oraz lipy drobnolistnej na terenie 28 Liceum Ogólnokształcącego. Oba drzewa są w osłabionej kondycji, straciły wartości przyrodnicze, obecnie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i trzeba je usunąć. Również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały ustanawiający pomnikami przyrody 6 drzew (4 dęby, jesion i lipa) wg druku nr 3806.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia: Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa (druk nr 3797) oraz „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023 – 2038” (druk nr 3832).

W zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie” (druk nr 3808). Wysłuchali prezentacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Świat” (druk nr 3809). Ten punkt został zawieszony. Radni wrócą do tematu w przerwie sesji 6 grudnia lub za dwa tygodnie. Jest to związane z informacjami, jakie Komisja otrzyma z Wydziału Architektury i Urbanistyki w zakresie niebezpieczeństw związanych z wejściem w życie decyzji administracyjnych niezgodnych z postanowieniami planu. Podobnie rzecz się miała z prezentacją projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mazowiecka” (druk nr 3811). Radni w tym temacie, z tych samych powodów co powyżej, opinię wydadzą w przerwie sesji lub za dwa tygodnie.

Pozytywnie natomiast radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Świat” (druk nr 3810) oraz obszaru „Mazowiecka” (druk nr 3812).

Radni zapoznali się też z koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Centrum".

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-12-05
Data aktualizacji: 2023-12-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź