Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej idą sprawnie

Podsumowanie prac Zespołu ds. Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej to główny temat posiedzenia Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii. Jedno jest pewne – krakowianie stawiają na transport szynowy.

Fot. Obywatelski Kraków

Posiedzenie Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii poświęcone było podsumowaniu prac Zespołu ds. Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej. Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu - Ewa Bielas, rozpoczęła wystąpienie od przypomnienia głównych informacji dotyczących SUMP, czyli Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP to strategiczny plan stworzony w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu oraz dla lepszej jakości życia. SUMP opiera się na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. To co jest istotne to m.in. informacje, że powinien on obejmować funkcjonalny obszar miejski (tzn. obszar podróży do pracy), który w większości przypadków wykracza poza granice administracyjne gminy oraz, że musi dążyć do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest poprawa dostępności i zapewnienie wysokiej jakości zrównoważonej mobilności dla całego funkcjonalnego obszaru miejskiego. Wśród głównych celów strategicznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej można wymienić poprawę jakości życia i przestrzeni publicznych w kontekście ochrony środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców oraz zagospodarowania przestrzennego, wzrost atrakcyjności mobilności efektywnej w codziennych podróżach oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników systemu transportowego.

W tak dużej metropolii jaką jest Kraków w opracowaniu planu należy wziąć pod uwagę główne wyzwania. I tutaj dyrektor Ewa Bielas wymienia m.in. zwiększenie udziału podróży wykonywanych: pieszo, komunikacją zbiorową, rowerem (UTO) w ogólnym podziale podróży (tzw. modal split), zmniejszenie emisyjności transportu – czystsze powietrze czy poprawę jakości planowania. Dyrektor Bielas podkreśliła również wagę zwiększenia zaangażowania mieszkańców w planowanie transportu.

Zespół ds. Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej spotkał się w ostatnich miesiącach trzy razy: w Zielonkach we wrześniu, w Niepołomicach w październiku i w Skawinie w listopadzie, a do współpracy zostali zaproszeni przewodniczący rad gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, przewodniczący rad gmin i powiatów tworzących Obszar Funkcjonalny Metropolii Krakowskiej, radni Miasta Krakowa, włodarze gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, oraz włodarze samorządów (gmin, miast oraz powiatów) tworzących Obszar Funkcjonalny Metropolii Krakowskiej. W ostatnich tylko tygodniach przeprowadzono również konsultacje społeczne założeń dokumentu SUMP. Odbyło się 7 spotkań konsultacyjnych w Krakowie i gminach, była możliwość składania uwag w formie elektronicznej. Zespół zweryfikował i odniósł się do łącznie 148 zgłoszonych uwag. Dyrektor Ewa Bielas podała w swojej prezentacji także kilka wyników Kompleksowego Badania Ruchu 2023. Jednym z nich był pomiar napełnień w komunikacji miejskiej w Krakowie. Wynika z niego, że podczas badania przeprowadzonego w jednym dniu roboczym ponad 630 tys. pasażerów podróżuje tramwajami, a ponad 410 tys. pasażerów podróżuje autobusami miejskimi. Takie dane pokazują jak ogromną aglomeracją jest Kraków i z iloma wyznaniami transportowymi musi się mierzyć.

Paweł Guzek, zaproszony na posiedzenie Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii Koordynator Zespołu ds. Mobilności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przypomniał radnym, że potrzeba przyjęcia SUMP wynika z Umowy partnerstwa 2021-27 oraz Programu FENIKS 2021-27. Przedstawił również harmonogram procedowania dokumentu SUMP, który w najbliższym czasie obejmuje trzy kroki: pozyskiwanie uchwał wybranych gmin pozytywnie opiniujących projekt SUMP przed rozpoczęciem formalnej procedury przyjmowania przez Radę Miasta Krakowa, przyjęcie SUMP przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz pierwsze czytanie uchwały przyjmującej SUMP na Radzie Miasta Krakowa.

Podczas posiedzenia Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (druk 3818).

 

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-11-24
Data aktualizacji: 2023-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź