Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwała i rezolucja po dyskusji, czyli podsumowanie sesji

Radni podjęli 35 uchwał, 2 rezolucje, a 7 projektów uchwał procedowali podczas pierwszego czytania – tak w skrócie prezentuje się podsumowanie 119. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. RMK

Po wysłuchaniu informacji i odbyciu dyskusji w sprawie uciążliwości odorowych występujących na terenie południowo-wschodniej części Krakowa oraz działań podjętych przez powołany do rozwiązania tego problemu zespół zadaniowy radni zadecydowali o podjęciu uchwały kierunkowej do prezydenta w sprawie rozwiązania problemu uciążliwych odorów w południowo - wschodniej części Krakowa oraz rezolucji w sprawie uciążliwości odorowej w południowo - wschodnim Krakowie.

Druga z podjętych przez radnych rezolucji dotyczyła utworzenia przy samorządach miast instytucji ogrodnika miejskiego.

Radni podjęli uchwałę kierunkową do prezydenta w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Krakowa kompleksowego programu zazieleniania terenów przyszkolnych i przedszkolnych „Betonowe na Zielone". Przyjęli także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym oraz w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów. Na mocy podjętej przez radnych uchwały wiceprzewodniczącym Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza został radny Łukasz Wantuch.

W przypadku projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II” radni zadecydowali o ponowieniu procedury planistycznej. Podjęli natomiast uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Kolejna sesja RMK zaplanowana jest na 25 października.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-10-12
Data aktualizacji: 2023-10-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź