Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Koncepcje planów na komisji planowania

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska dużo emocji wzbudziła koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lea". W posiedzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy tego obszaru.

Fot. Pixabay

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea” obejmuje teren położony w centrum Krakowa, w Dzielnicy V Krowodrza oraz Dzielnicy VI Bronowice, powierzchnia planu wynosi 79,9 ha. Do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wpłynęło wiele pism od mieszkańców z uwagami do planu. – Dawno nie było planu, który na etapie koncepcji wzbudzał by tyle kontrowersji. Jeśli czegoś nie zrobimy, to podczas wyłożenia planu możemy spodziewać się protestów społecznych – mówił Grzegorz Stawowy przewodniczący komisji. Zasugerował, by opinia komisji do planu była negatywna z zastrzeżeniami. Koncepcji planu nie poddano jednak pod głosowanie. Ustalono, że mieszkańcy dostaną czas na zapoznanie się z zastrzeżeniami do planu opracowanymi przez zespół roboczy Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 23 stycznia, wtedy Komisja po rozmowie z mieszkańcami zaopiniuje koncepcję planu. Z koncepcją planu „Lea” można zapoznać się tutaj.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie - etap B” (druk nr 2695). Plan obejmuje obszar położony w południowej części Krakowa, w Dzielnicach XI Podgórze oraz XII Bieżanów-Prokocim. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 7,73 ha. Pierwsze czytanie projektu uchwały odbyło w maju 2022 r. Rada Miasta Krakowa zdecydowała wtedy o odesłaniu projektu do projektodawcy do czasu zakończenia prac zespołu roboczego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony środowiska RMK w sprawie powołania użytku ekologicznego „Słona Woda” w celu uwzględnienia wniosków zespołu.

Radnym zaprezentowane zostały także koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów "Kampus UJ - Zalesie" (koncepcja planu została zaopiniowana pozytywnie przez radnych Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska)  oraz "Ulica Niebieska - Cmentarz". Z koncepcją planu obszaru "Kampus UJ - Zalesie" można zapoznać się tutaj, a obszaru „Ulica Niebieska – Cmentarz” tutaj.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-01-10
Data aktualizacji: 2023-01-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź