Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Cykl spotkań konsultacyjnych ws. tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej zakończony

Zakończyły się spotkania informacyjne w sprawie propozycji przebiegu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Jeszcze do dziś, 2 grudnia, mieszkańcy mogą składać swoje wnioski elektronicznie.

Fot. Trasa Łagiewnicka SA

Konsultacje społeczne – „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)”, prowadzi spółka Trasa Łagiewnicka.

– Są to jedne z największych konsultacji społecznych, jakie prowadzono w Krakowie – zarówno jeśli chodzi o intensywność zastosowanych form konsultacyjnych, jak i skalę zainteresowania tematem – mówi Mariusz Piątkowski, prezes spółki Trasa Łagiewnicka.

Wydłużone konsultacje

Przypomnijmy, mając na uwadze wagę problemu, prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję o wydłużeniu pierwotnie zaplanowanych do 18 listopada konsultacji o dodatkowe spotkanie z projektantami. Wydłużeniu uległ też okres, w którym mieszkańcy mogą składać swoje wnioski. Konsultacje społeczne zakończą się 2 grudnia.

Do tego czasu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą formularzy konsultacyjnych dostępnych na stronie 3obwodnica.krakow.pl.

Więcej o procesie konsultacyjnym tutaj.

– Wszystkie wpływające do spółki wnioski są analizowane i zostaną ujęte w raporcie z konsultacji społecznych, który będzie podstawą do wykonania wariantu wynikowego. Również ten wariant ten będzie prezentowany mieszkańcom – informuje Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka SA.

Kluczowy głos mieszkańców

Z uwagi na wyraźne oczekiwania ze strony mieszkańców dotyczące ochrony lasu łęgowego, minimalizacji oddziaływania ruchu samochodowego oraz tramwajowego na sąsiadującą z zakresem inwestycji zabudowę, a także bardzo liczne głosy ze strony osób użytkujących ogródki działkowe przy ul. Księcia Józefa, Wykonawca już na obecnym etapie został zobowiązany do uwzględnienia wyrażonych oczekiwań w ramach opracowanego wariantu wynikowego.

Możliwość połączenia trasy z linią premetra

Dodatkowo, spółka Trasa Łagiewnicka SA podjęła rozmowy z Zarządem Inwestycji Miejskich o poprowadzeniu linii premetra w ciągu Trasy Zwierzynieckiej, w sposób który umożliwiłby włączenie linii tramwajowej prowadzonej pod wzgórzem św. Bronisławy do sieci premetra.

Stąd też wykonawca opracowania wystąpił do spółki Trasa Łagiewnicka z prośbą o zmianę terminu prezentacji rozwiązania. Wskazał, że w pierwszej kolejności odniesie się do szczegółów poruszanych wyżej zagadnień – w treści raportu z konsultacji społecznych, a następnie uwzględni całości możliwych do wprowadzenia uwag w wariancie wynikowym.

– Po opracowaniu przez biuro projektów wariantu wynikowego zostanie on zaprezentowany mieszkańcom Krakowa, tak, by mogli się z nim zapoznać i wnieść ewentualne uwagi – mówi Krzysztof Migdał.

Najpierw wariant wynikowy, potem decyzja środowiskowa

Dopiero po skorygowaniu wariantu wynikowego o zebrane od mieszkańców uwagi powstanie wariant ostateczny, który stanowić będzie podstawę do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w późniejszym okresie będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-11-18
Data aktualizacji: 2022-12-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź