Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 885 pasujących obiektów:
Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. Prowadzi je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Centrum Diabetologii Klinicznej CenterMed zaprasza mieszkańców na bezpłatne konsultacje i kompleksową ocenę parametrów cukrzycy w ramach Światowego Dnia Zdrowia i Programu Zdrowia. Badania będą realizowane w sobotę, 9 kwietnia w godz. 9.00 – 14.00 przy ul. Św. Łazarza 14. Jednym z partnerów akcji jest Miasto Kraków.
Trwają konsultacje dot. „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 – 2014".  Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe   do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu.
Uwaga! Do 27 września potrwają konsultacje projektu Programu współpracy z Gminą Miejską Kraków na rok 2014. Urząd Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe.
Miasto przygotowuje rozbudowę al. 29 Listopada od Opolskiej do granic miasta. Wcześniej odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie. Materiały informacyjne na ten temat dostępne są na stronie internetowej  Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz w serwisie www.dialoguj.pl .
Do końca stycznia trwają konsultacje projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Zawalczmy, by budowa wschodniej obwodnicy Krakowa wreszcie się zakończyła.
Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi . Konsultacje potrwają do 16 października. 
Jeszcze tylko do dzisiaj (16 października, piątek) trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi . Zapraszamy do udziału w konsultacjach!
Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019 . Konsultacje potrwają do 31 października.
Jakie działania powinno podejmować Miasto na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, przy zachowaniu harmonii i wzajemnego szacunku? Swoje propozycje można zgłaszać podczas konsultacji projektu uchwały RMK w sprawie przyjęcia „Programu Otwarty Kraków”. Konsultacje rozpoczęły się 25 lutego i potrwają do 17 marca.