Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Aktualizacja strategii rozwoju Krakowa

Strategia rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”, jest podstawowym i najważniejszym dokumentem w procesie planowania przyszłości naszego miasta do roku 2030. Przekrojowo podejmuje najważniejsze kwestie dla polityki rozwoju miasta oraz gwarantuje spójność zarządzania.

Fot. Bogusław Świerzowski

Pomimo, że obowiązująca strategia jest dokumentem stosunkowo młodym (Strategia rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” została przyjęta przez Radę Miasta 7 lutego 2018 r.), Kraków rozpoczął prace nad jego aktualizacją. Badania przeprowadzone na początku tego roku wykazały konieczność uzupełnienia dokumentu o cele i działania odpowiadające najnowszym wyzwaniom stającym dziś przed Krakowem. Aktualizacja podyktowana jest również zmianami w prawie. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, strategia rozwoju gminy powinna wskazywać cele i rekomendacje dla polityki przestrzennej, w szczególności dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nad aktualizacją, którego toczą się obecnie równoległe prace.

– Aktualizacja strategii rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” podyktowana jest pewnymi okolicznościami, dynamiką życia związaną z tym, co dzieje się w ostatnim czasie. W swoim pierwotnym założeniu, uchwalając strategię, wyraźnie przewidziano, że co pewien okres będzie prowadzona analiza, czy kierunki działania, jakie Miasto Kraków podejmuje w zakresie swojego rozwoju, są dostosowane do wyzwań współczesności. Mamy nadzieję, że dzisiejsza akceptacja Rady Miasta zaaprobuje harmonogram prac, które pozwolą do końca kadencji zaktualizować naszą strategię, która obowiązuje do 2030 r. Być może wnioski, jakie będą płynęły ze strategii wskażą na konieczność wydłużenia tego okresu i odniesienia się do pewnych wyzwań, które wystąpią w dłuższej perspektywie czasowej – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Prace związane z aktualizacją strategii rozpoczęły się w ubiegłym roku od powołania m.in. Rady Strategii, w skład której weszli przedstawiciele środowisk naukowych, rektorzy krakowskich uczelni, przedstawiciele biznesu, organizacji gospodarczych i pozarządowych. Mają oni w ocenie miasta szeroką wiedzę ekspercką w konkretnych dziedzinach umożliwiających konsultowanie szeregu projektów, związanych z realizacją strategii i wskazywaniu najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed miastem.

– Aktualizacja strategii ma szanse dla uzyskania rzeczywistej odpowiedzi, w którą stronę w dalszej perspektywie powinien zmierzać Kraków. Osiągniemy ten efekt tylko przy bardzo aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa reprezentowanego przez NGO-sy, przez organizacje pozarządowe, przez aktywistów czy przez członków Rady Strategii, dysponujących określoną wiedzą ekspercką. Strategia będzie musiała być przedmiotem uzgodnień także z organami zewnętrznymi, zwłaszcza z Zarządem Województwa Małopolskiego czy z Wodami Polskimi – przekonuje Jerzy Muzyk.

Prace prowadzone są z udziałem możliwie szerokiej reprezentacji lokalnej społeczności. Wsparcie eksperckie świadczy m.in. prof. Aleksander Noworól, działając wraz z zespołem pod firmą Noworól Konsulting.

– Możemy mówić o kilku grupach przesłanek prowadzących do zmiany strategii. Są to przesłanki formalne, cywilizacyjne (np. kryzys klimatyczny), technologiczne. Pojawiły się także dodatkowe uwarunkowania zewnętrzne, które bardzo przyspieszyły procesy cyfryzacyjne. Mam tu na myśli przede wszystkim pandemię. Do przesłanek zewnętrznych możemy dodać także inflację oraz wojnę w Ukrainie. Bezpośrednim przełożeniem na to, co dziś dzieje się w Krakowie jest oczywiście wzrost liczby uchodźców z Ukrainy – mówi prof. Aleksander Noworól z firmy Noworól Konsulting.

W ramach dotychczasowych prac odbyły się warsztaty: pierwszy z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, a drugi z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych. W efekcie prac powstała diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-środowisko-przestrzennej Krakowa, która pozwoli wskazać konkretne kierunki dla zmian w obowiązującej strategii.

Po wypracowaniu projektu zaktualizowanego dokumentu, zostanie on poddany otwartym konsultacjom społecznym i uzgodnieniom instytucjonalnym.

Proces aktualizacji strategii zakończy się na przełomie III i IV kwartału 2023 r. Gotowy dokument zostanie przekazany Radzie Miasta Krakowa w celu przyjęcia w drodze uchwały.

Wszelkie informacje związane z aktualizacją strategii, w szczególności dokumenty, jakie udało się wypracować dotychczas, a także działania podejmowane w następnych etapach, można znaleźć na stronie www.strategia.krakow.pl.

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do aktualizacji strategii rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji tego dokumentu, w tym trybu konsultacji, została przyjęta na sesji Rady Miasta 6 lipca 2022 r.

1.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” Bogusław Świerzowski
2.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” Bogusław Świerzowski
3.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” Bogusław Świerzowski
4.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” Bogusław Świerzowski
5.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” Bogusław Świerzowski
6.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” Bogusław Świerzowski
1.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
2.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
3.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
4.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
5.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
6.jpeg-Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”
pokaż metkę
Autor: Grażyna Rokita
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-07-06
Data aktualizacji: 2022-09-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź