Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 727 pasujących obiektów:
Kraków jako pierwsze polskie miasto opracował projekt Miejskiej strategii prewencji i reagowania na zdarzenia rasistowskie i ksenofobiczne .   Projekt finansowany był ze środków Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.
Przedstawiciele władz Miasta i Województwa, kierownictwo Krakowskiego Parku Technologicznego, przedstawiciele uczelni, a także reprezentanci kilku europejskich metropolii zastanawiali się nad Strategią dla inteligentnego Krakowa. Trzecia z rzędu konferencja w tej sprawie odbyła się w poniedziałek, 19 listopada w Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Urząd Miasta Krakowa rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - dokumentu wyznaczającego zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta.
Urząd Miasta Krakowa rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - dokumentu wyznaczającego zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta.
Już dziś (wtorek) odbędzie się druga, otwarta dla publiczności debata towarzysząca pracom nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta.Spotkanie dotyczyć będzie dialogu społecznego i efektywnego wykorzystania potencjału mieszkańców Krakowa przy podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji.
Prezydent Krakowa przekazał pod obrady dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020.
Radni Krakowa zapoznali się z uchwałą w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020.
Radni Krakowa podjęli w środę (2 grudnia) decyzję w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020.
W najbliższy poniedziałek (22 lutego) o godzinie 12.00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się konferencja pt. „Nowa polityka miejska – implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030”.
Jak będzie przebiegać zaplanowany rozwój Krakowa do 2030 roku? Jaką rolę odgrywa w tym procesie rewitalizacja oraz w jaki sposób w tworzenie strategii mogą zaangażować się mieszkańcy? O powstającej strategii rozwoju Krakowa oraz o jednym z jej kluczowych elementów – rewitalizacji mówili podczas dzisiejszej konferencji Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba.