Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O edukacji ekologicznej

Komisje Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Edukacji zebrały się na wspólnym posiedzeniu, by omówić temat edukacji ekologicznej prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa, jednostki oraz spółki miejskie.

Fot. Źródło: ZZM w Krakowie

Jedną z cyklicznych inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną jest Wielka Lekcja Ekologii – w tym roku pod hasłem „Kraków w dobrym klimacie”. To już piąta edycja tego wydarzenia. W poniedziałek, 16 maja w Tauron Arenie, uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie działania na rzecz klimatu, ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza realizują m.in. miejskie jednostki i spółki, naukowcy oraz przedstawiciele urzędu. Program wydarzenia nawiązuje do czterech haseł przewodnich kampanii „Kraków w dobrym klimacie”: SegregujeMY, SadziMY, OszczędzaMY, OddychaMY i EdukujeMY.

Edukacja ekologiczna prowadzona przez Miasto Kraków to wachlarz różnorodnych działań, skierowanych zarówno na ochronę powietrza, jak i racjonalne gospodarowanie odpadami czy  dbanie o zieleń miejską. O wielu inicjatywach mówiła dyrektor Wydziału Edukacji UMK – Anna Domańska. – Wydział edukacji współpracuje z miejskimi jednostkami i wydziałami UMK przy organizacji różnego rodzaju projektów edukacyjnych i promowaniu tych inicjatyw w środowiskach szkolnych. Współpracujemy z Zarządem Zieleni Miejskiej, Wodociągami Miasta Krakowa, MPO, KEGW, nawet z instytucjami kultury. Mówimy tu m.in. o inicjatywie Pracowni Animacji Ekologicznej w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida. Jak również z Krakowskim Biurem Festiwalowym, które również m.in. podczas Festiwalu Conrada przygotowało specjalne scenariusze zajęć na temat stosunku człowieka do natury i poszukiwania przyczyn kryzysu klimatycznego – mówiła Anna Domańska. Informacje na temat działań Wydziału Edukacji w kwestii ekologii można znaleźć na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl/. - Wiele z tych inicjatyw przygotowuje dzieci i młodzież do świadomego, odpowiedzialnego korzystania i dbania o środowisko, w którym żyją. Między innymi Pracownia Animacji Ekologicznej organizuje takie wykłady, wyjazdy, czy wizyty studyjne na temat kluczowych dla środowiska kwestii. Poruszane są zagadnienia zarówno dotyczące segregacji odpadów, dbania o jakość powietrza, elektrosmogu, kwestie związane z ociepleniem klimatu, z zielenią miejską, czy walorami przyrodniczymi Krakowa – dodała Domańska. Wydział Edukacji organizował także spotkania z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, w trakcie których przedstawiciele instytucji miejskich odpowiedzialnych za szeroko pojętą ekologię dyskutowali z młodzieżą, by wypracować wspólne działania. Ponadto miasto stara się wpajać ekologiczne podejście do życia już u najmłodszych. Dlatego przed kilku laty powstał pomysł ekologicznej wyprawki. Trafiły one do pierwszoklasistów z krakowskich szkół. Z różnych względów dziś akacja jest kontynuowana w innej formie, poprzez przekazywanie uczniom publikacji związanej z ekologicznym stylem życia. To tylko niektóre z szeregu akcji, konferencji, konkursów i imprez, które przekazują wiedzę i wzmacniają proekologiczne postawy. Wiele z działań podejmują sami uczniowie w obrębie działań wewnątrzszkolnych. Niektóre są prowadzone przez wyspecjalizowane w tym celu placówki, jak np. Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. W którym dzieci nie tylko mogą wejść w świat dzikiej przyrody, zapoznać się z prawami natury i nabrać szacunku do ich przestrzegania. Tu także mogą zdobyć odpowiednią wiedzę ogrodniczą oraz czerpać radość z tworzenia podczas warsztatów ekologicznych czy ceramicznych. „Symbioza” oraz Zarząd Zieleni Miejskiej, który kieruje tym miejscem to skarbnice wiedzy ekologicznej, które chętnie dzielą się nią z placówkami edukacyjnymi. W ten sposób powstał m.in. projekt OGRÓD z KLASĄ, skierowany do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, który ma na celu inspirowanie i wspieranie szkół do zakładania ogrodów szkolnych (np. ogród warzywny, sensoryczny, łąka kwietnia, ogród ozdobny, strefa dla ptaków, czy motyli). Wszystko zależy od charakteru i pomysłowości szkoły oraz możliwości terenu. Nauczyciele w tym zakresie nie zostaną pozostawieni sami sobie. Otrzymają bowiem wsparcie merytoryczne, materiały szkoleniowe oraz w razie konieczności wsparcie rzeczowe pozwalające rozwijać zaplanowane działania. Obecnie odbywa się już druga edycja projektu. W pierwszej z nich wzięło udział 18 szkół, w drugiej mogły wziąć udział zarówno szkoły, jak i przedszkola. – Musimy mówić i nauczać także o mikroplastiku, który jest wszędzie i wdziera się do naszego organizmu, musimy także edukować o ekologicznym i zdrowym jedzeniu – proponowała Przewodnicząca Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Anna Prokop-Staszecka. Radni zapoznali się także  z szeregiem działań miasta w sferze poprawy jakości klimatu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie klimat.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-05-13
Data aktualizacji: 2022-05-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź