Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Finał 14. edycji akcji „Podzielmy się ciepłem”

Już po raz 14. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” prowadzonej przez miasto we współpracy z partnerami. W tym roku pomoc trafi do 33 organizacji.

Akcja „Podzielmy się ciepłem” realizowana jest od 2007 roku jako pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, którego jednym z inicjatorów jest miasto. Wzorem Krakowa podobne inicjatywy zaczęły powstawać w innych miastach Polski.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski. Wsparcie polega na sfinansowaniu zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej wyprodukowanej w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, CEZ Skawina oraz w Ekospalarni Kraków i dostarczanej przez sieć ciepłowniczą zarządzaną przez MPEC.

O darowiznę w ramach akcji „Podzielmy się ciepłem” mogą wnioskować instytucje mające status organizacji pozarządowej, które zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę.

– Przed nami 14. edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. To akcja, którą miasto Kraków podejmuje wraz z producentami energii cieplnej, czyli Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA, Krakowskim Holdingiem Komunalnym, CEZ Skawina SA oraz PGE Energia Ciepła SA. Wszystkie te firmy składają się na pokaźną kwotę 150 tys. zł, którą rozdzielamy między różne organizacje pozarządowe świadczące pomoc potrzebującym. Dzięki tej akcji środki, które organizacje pozyskują czasem z wielkim trudem, mogą zostać przeznaczone bezpośrednio na pomoc potrzebującym, a my wspieramy ich działalność, przekazując środki na ogrzewanie. Mam nadzieję, że organizacje odczują tę pomoc i dzięki temu będą mogły spokojniej spełniać swoją podstawową funkcję, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Akcja społeczna „Podzielmy się Ciepłem” jest prowadzona przez miasto Kraków we współpracy z partnerami – firmami działającymi w obszarze umożliwiającym skuteczną realizację przedsięwzięcia: PGE Energia Ciepła SA, CEZ Skawina SA, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie oraz Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie. Zaangażowanie firm w akcję „Podzielmy się ciepłem” to wzorcowy przykład społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerzy tej akcji miasta biorą udział także w innych przedsięwzięciach o dużym znaczeniu społecznym – dodatkowe informacje można znaleźć na profilu Krakowski Generator Społeczny na Facebooku.

Powoływany każdego roku Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” opracowuje listę organizacji, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. W oparciu o tę listę prezydent miasta wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym, do których trafia pomoc. Wartość tegorocznego wsparcia wyniesie 150 tys. zł, a przez czternaście lat trwania akcji organizacje non-profit otrzymały pomoc w łącznej wysokości 1,6 mln zł.

W tegorocznej edycji akcji „Podzielmy się ciepłem” wsparcie otrzymają:

 • Bank Żywności w Krakowie
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
 • Dom Ronalda McDonalda w Krakowie, Fundacja Ronalda McDonalda
 • Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Fundacja Bariera
 • Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych
 • Fundacja Nowe Centrum
 • Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
 • Fundacja Ukryte Skrzydła
 • Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami
 • Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”
 • Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA
 • Kościół Dla Miasta Krakowa
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie
 • Krakowska Rada Niepełnosprawnych
 • Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS
 • Małopolska Fundacja Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego
 • Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera
 • MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
 • Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”
 • Stowarzyszenie „Lajkonik”
 • Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”
 • Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
 • Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza" w Krakowie
 • Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski

W tym roku ze względu na ograniczenia związane z epidemią nie może odbyć się tradycyjna uroczysta gala, podczas której beneficjenci akcji otrzymują symboliczne czeki z rąk darczyńców. Został jednak przygotowany specjalny film, w którym o akcji opowiadają przedstawiciele firm zaangażowanych w inicjatywę „Podzielmy się ciepłem” oraz przedstawiciele organizacji, które otrzymają wsparcie.

 

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-12-21
Data aktualizacji: 2020-12-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź