Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 4024 pasujących obiektów:
9 września odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, w ramach prowadzonego przez Filię nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie projektu pt. „Uwikłana w przemoc… poczuj własną siłę i możliwości”.
Prezydent Krakowa przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu dotyczącego udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W środę (20 października) z projektem uchwały zapoznali się radni.
25 lokali mieszkalnych wynajęto w ramach przeprowadzonych w 2010 r. dwóch edycji Programu Pomocy Lokatorom. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie).
25 lokali mieszkalnych wynajęto w ramach przeprowadzonych w 2010 r. dwóch edycji Programu Pomocy Lokatorom. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie).
Dziś (3 czerwca, piątek) podpisane zostało porozumienie o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej pomiędzy Miastem Kraków a Frankfurtem nad Menem. Mija 10 lat, od kiedy oba miasta związały się pierwszym dokumentem, w którym określono zakres współpracy na rzecz mieszkańców obu miast, którzy potrzebują wsparcia.
Jesteś świadkiem przemocy? Jesteś ofiarą przemocy? Przyjdź do specjalisty! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmienionych godzinach funkcjonowania Punktów Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
W Dzielnicy XII, przy ul. Kurczaba 5, w lokalu usytuowanym przy Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Jest to placówka pobytu dziennego, prowadzona na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Gmina Miejska Kraków wesprze realizację projektu ''Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO''. Wprowadzenie elektronicznego systemu monitorującego lokalizację zespołów ratownictwa medycznego, umożliwi szybsze przemieszczanie się karetek na terenie Miasta, przez co skrócony zostanie czas dojazdu na miejsce zdarzenia, a tym samym zwiększą się szanse na skuteczne udzielenie pomocy medycznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie otrzyma sprzęt rehabilitacyjny z Innsbrucka. 11 lipca przyjedzie do Krakowa transport ze sprzętem rehabilitacyjnym i meblami przekazanymi przez nasze miasto  partnerskie Innsbruck. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest były Wiceburmistrz Innsbrucka, Pan Eugen Sprenger wraz z małżonką Marylą (Państwo Sprenger są Filantropami Miasta Krakowa).
Gmina Miejska Kraków, organizuje IV edycję  Programu Pomocy Lokatorom. W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie).