Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wsparcie dla NGO-sów

O tym, jakie wsparcie podczas epidemii Miasto Kraków zapewnia organizacjom pozarządowym rozmawiano na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego. Radni opiniowali również projekt uchwały przedłużający konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Fot. materiały ZDMK

O działaniach wspierających organizacje pozarządowe podejmowanych przez Miasto opowiadał radnym Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Jak mówił, Miasto podejmuje działania wspierające różne grupy i instytucje, dotyczy to przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, itd. 14 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa podjął zarządzenie wskazujące kierunki działań, którymi charakteryzować się będzie polityka miasta. Organizacje pozarządowe mogą starać o środki z funduszu pracy dla osób zatrudnionych na umowy o pracę w NGO. Mateusz Płoskonka mówił  też o tym, że organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z obniżki czynszu za lokale jak również prolongatę czynszów.

Prowadzone są badania wśród organizacji pozarządowych na temat tego, jakie problemy i potrzeby maja te organizacje w ostatnich miesiącach. - Na tej podstawie przygotowujemy – kontynuował Mateusz Płoskonka - pewien pakiet działań, który miasto będzie kierować do NGOS-ów i przedsiębiorców. Dyrektor Płoskonka wyraził również nadzieję, że kontakt  z organizacjami pozarządowymi będzie już niebawem poszerzony o kontakt osobisty, który jest potrzebny w związku z szeregiem prowadzonych konsultacji.

Radny Łukasz Maślona pytał, jak duże wsparcie finansowe zostanie przekazane NGO-som w tych pierwszych miesiącach, kiedy walczą one o życie. Jak powiedział Mateusz Płoskonka, prowadzone są sprawozdania roczne, ale jeśli Komisja sobie życzy, taka informacja zostanie przygotowana.

Radna Nina Gabryś pytała o możliwość bezpośredniej pomocy finansowej dla NGO-sów. Jak powiedział Mateusz Płoskonka nie ma takiej możliwości bezpośredniego przekazania pieniędzy np. na czynsz, istnieje jednak możliwość prolongaty czy obniżenia płatności za czynsz.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył ogrodu deszczowego,  budowanego w ramach inicjatywy lokalnej. Koszty Gminy Miejskiej Kraków w związku z realizacją przedsięwzięcia to 12 tys. zł. Projekt wyceniono na 20 tys. zł. Radni z Komisji wydali pozytywną opinię dla tego projektu. Również pozytywnie zaopiniowano projekt stworzenia gazetki mieszkańców osiedli Zesławice i Kantorowice.

Radni dyskutowali też o projekcie uchwały autorstwa Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, przedłużającym konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Konsultacje miałyby trwać 60 dni, a raport z nich miałby powstać do 1 czerwca 2021 roku. Radny Łukasz Maślona miał wątpliwości, czy jest sens aż tak rozciągać w czasie te konsultacje, czy lepiej je rozpocząć po epidemii. Radny Artur Buszek stwierdził, że to pytanie jest również zasadne w przypadku innych konsultacji, chociaż według radnego jakaś forma dialogu z mieszkańcami powinna być prowadzona. Radni pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: Ewelina Garbacka-Kalemba
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-04-29
Data aktualizacji: 2020-04-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź