Zmiany w harmonogramie posiedzeń komisji RMK

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec informuje, że w porozumieniu z przewodniczącymi stałych komisji Rady Miasta Krakowa, z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w kraju, nie odbędą się zaplanowane posiedzenia komisji Rady Miasta Krakowa.

Zmiany w harmonogramie posiedzeń komisji RMK
Fot. Mateusz Mosiala

23 marca w poniedziałek: Komisja Praworządności; Komisja Infrastruktury; Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

24 marca we wtorek: Komisja Kultury i Ochrony Zabytków; Komisja Budżetowa; Komisja Sportu i Kultury Fizycznej; Komisja Edukacji; Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa; Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Komisja Dialogu Obywatelskiego.

25 marca w środę: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

26 marca w czwartek: Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych; Komisja Promocji i Turystyki.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także