Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Co w planie „Górka Narodowa – os. Gotyk”?

Wydział Planowania Przestrzennego przygotował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa – os. Gotyk”. Z efektami pracy miejskich planistów można się zapoznać w siedzibie wydziału oraz w Internecie.

Fot. bip.krakow.pl

Celem planu dla tego ponad 60-hektarowego obszaru jest zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury społecznej, przestrzeni publicznej, a także infrastruktury komunikacyjnej, a także uporządkowanie istniejącej struktury przestrzennej oraz kształtowanie terenów obecnie niezainwestowanych.

Prace nad planem rozpoczęły się w marcu 2017 r. od składania wniosków do dokumentu. Teraz po raz pierwszy projekt trafia do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dokument będzie dostępny do poniedziałku, 30 marca (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został również umieszczony na stronie www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki: 13.00-15.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki: 9.00-11.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w czwartek, 26 marca w Urzędzie Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w Sali Juliusza Lea o godz. 16.00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do wtorku, 14 kwietnia – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-03-02
Data aktualizacji: 2020-03-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź