Zostań asystentem osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby fizyczne i firmy do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Termin składania ofert upływa w czwartek, 27 lutego.

Zostań asystentem osoby niepełnosprawnej
Fot. pixabay.com

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asystent ma obowiązek uwzględnienia decydującego wpływu osoby objętej pomocą na podejmowane działania.

Usługa będzie świadczona na terenie Krakowa (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godz. 7.00–22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny i miejsce świadczenia usług mogą zostać zmienione.

Usługi asystenta osobistego objęte są Programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2019-2020 realizowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Warunki udziału w postępowaniu, wymagane dokumenty oraz inne szczegóły dotyczące zamówienia publicznego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert upływa w czwartek, 27 lutego, o godz. 9.30.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MIROSŁAW PALUCHOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także