Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 493 pasujących obiektów:
3 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przyjął około 1800 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych świadczeniami PFRON, MOPS uruchomił w dniu 3 stycznia już o godzinie 7.00 11 stanowisk, w których przyjmowane były wnioski. Wszystkie osoby, które zgłosiły się tego dnia do MOPS z wnioskiem, zostały obsłużone.
Zakończyły się 1. Targi książki dla dzieci, podczas których odbyła się akcja „Książka za książkę". To akcja, w której zbieraliśmy książki dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS. Każdy, kto ofiarował książkę, otrzymywał kupon, który upoważniał do kupna książki na Targach za zniżką.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczyna kolejny rok współpracy z uczelniami krakowskimi. W ramach dotychczasowej współpracy, MOPS przyjmował na studenckie praktyki zawodowe studentów, którzy poznawali krakowski system pomocy społecznej oraz przygotowywali i realizowali autorskie projekty socjalne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą zawodową lub niezawodową na bezpłatne szkolenia. MOPS zachęca do zgłaszania się osoby, które chciałyby zawodowo opiekować się dziećmi jako pogotowie rodzinne lub jako rodzina specjalistyczna albo prowadzić rodzinny dom dziecka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą zawodową lub niezawodową na bezpłatne szkolenia. MOPS zachęca do zgłaszania się osoby, które chciałyby zawodowo opiekować się dziećmi jako pogotowie rodzinne lub jako rodzina specjalistyczna, albo prowadzić rodzinny dom dziecka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zajął III miejsce w konkursie LODOŁAMACZE 2012, w kategorii pracodawca nieprzedsiębiorca. MOPS został wyróżniony za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły konkursu, działalność MOPS na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny do naśladowania.
Uwaga! Ważne dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Od 2 stycznia 2014 roku, Dzielnice XIV i XV Miasta Krakowa obsługiwane będą przez Filię Nr 1 MOPS, mieszczącą się przy ul. Rzeźniczej 2. Tak więc, Filia nr 1 MOPS obsługiwać będzie Dzielnice III, XIV i XV Miasta Krakowa.
Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni wysłuchali sprawozdania z działalności MOPS za rok 2013. Komisja zaopiniowała także jeden projekt uchwały.
O działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego najważniejszych zadaniach i osobach objętych pomocą rozmawiali radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa wraz z przedstawicielami MOPS.
Od poniedziałku, 16 marca sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie załatwiane są telefonicznie lub mailowo. Osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub o pozostawienie danych kontaktowych w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do siedziby MOPS.