Komunikat archiwalny

Poprawiać jakość życia przez kulturę i sztukę

- W Polsce nie ma innego zawodowego zespołu zawodowego specjalizującego się w komedii dell’arte – mówiła radnym z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Agnieszka Cianciara-Fröhlich - Prezes Fundacji Studio Dono, która w Krakowie propaguje ten rodzaj sztuki.

Poprawiać jakość życia przez kulturę i sztukę
Fot. Magdalena Bartlewicz

- W ramach teatralnego atelier prowadzimy warsztaty, treningi aktorskie oraz szkołę komedii dell’arte. Doskonalenie warsztatu, rozbudzanie wyobraźni, poszukiwanie nowych impulsów oraz rozwój aktora jako artysty to niektóre z naszych celów. Przygotowujemy także spektakl dla dzieci – mówiła do radnych Agnieszka Cianciara-Fröhlich. W tym roku od 21 lutego do 3 marca odbędą się 11. Dni Komedii dell’arte, współorganizowane przez Centrum Kultury Podgórza. Tegoroczna edycja poświęcona jest postaci Arlekina – najbardziej rozpoznawalnej pośród wszystkich masek komedii dell’arte.

Z kolei o działalności Fundacji Hothaus opowiadał radnym Wojciech Terechowicz, prezes Fundacji. - Istotą naszej działalności jest, by poprzez kulturę i sztukę poprawiać jakość naszego życia – mówił Wojciech Terechowicz. Fundacja prowadzi m.in. warsztaty terapii zajęciowej z pacjentami szpitala w Kobierzynie.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nadającej statut Muzeum Krakowa. Chodzi o wpisanie do statutu dwóch nowych placówek – Muzeum Ruchu Harcerskiego oraz Podziemnej Nowej Huty, jako filii Muzeum Nowej Huty. Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”. Radny Wojciech Krzysztonek pytał, co Miasto robi, by rozwiązać problemy, które wskazane zostały w projekcie uchwały.
 – Uchwała o parku kulturowym w Nowej Hucie wejdzie w życie w połowie 2021 r. Mamy więc jeszcze czas, by przemyśleć pewne rozwiązania. Na pewno będziemy korzystać z doświadczeń parku kulturowego Stare Miasto. Natomiast na pewno nie będziemy dążyć do tego, by Nowa Huta stała się taka, jak pamiętamy ją ze zdjęć z lat 70. – mówiła Magdalena Doksa-Tverberg, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radni pozytywną opinię wydali również dla projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Natomiast radny Wojciech Krzysztonek zapowiedział, że będzie składał poprawkę do tego projektu uchwały, gdyż uważa, że zaproponowane w nim mianowanie zastępców dyrektora teatru przez Prezydenta Miasta Krakowa jest za daleko idącą ingerencją w placówkę kultury, która powinna zachować swoją autonomię.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także