Poważny problem z odorem

Między innymi na temat zanieczyszczenia zapachami i odorami z Oczyszczalni Ścieków Płaszów oraz z sąsiadujących zakładów przetwarzania odpadów w rejonie Rybitw, Przewozu i Płaszowa dyskutowali radni i mieszkańcy, którzy przybyli na posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Poważny problem z odorem
Fot. Tom Rollauer Fotografie

- Problem uciążliwości zapachowej nie jest w Polsce normowany odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Emisje zapachowe nie są zdefiniowane liczbowo – mówiła w trakcie posiedzenia Komisji Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska. Na tym terenie zlokalizowane są zakłady, których charakter działalności stwarza często sytuacje lub warunki, w których uciążliwe zapachy mogą być wydzielane i rozprzestrzeniane.

W 2018 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków wykonany został przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie „Raport z badań uciążliwości odorowej na terenie południowo-wschodniej części Krakowa”. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyodrębnienie 5 obszarów charakteryzujących się podwyższonym poziomem stężeń zapachowych. Są to m.in. okolice: Krakowskich Zakładów Garbarskich, Kompleksu Handlowego Rybitwy, firmy MIKI Recykling, firmy FCC oraz Kompostowni Suez Małopolska.

- Spotykaliśmy się z przedstawicielami firm znajdujących się na tym terenie, a mogących się przyczyniać do powstawania odoru. Zapewniali nas, że podejmują działania w celu modernizacji obiektów i zminimalizowania uciążliwości – mówiła Ewa Olszowska-Dej.

- Co z tego, skoro śmierdzi coraz bardziej – ripostował Tomasz Otek, przedstawiciel mieszkańców, który jest też członkiem powołanego w ubiegłym roku przez Prezydenta zespołu zadaniowego w celu koordynacji działań dla ograniczenia uciążliwości odorowych na terenie południowo-wschodniej części Krakowa. - Doceniamy, to co już jest w tej sprawie robione, chcemy jednak poczuć efekt – żeby po prostu mniej śmierdziało. Niech wszystkie możliwe służby zintensyfikują swoje działania – dodawał przedstawiciel mieszkańców. Zespół zadaniowy ma się po raz kolejny spotkać 13 lutego, jego członkami są również radni miasta.

Podczas posiedzenia Komisji radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków (projekt uchwały został podjęty na sesji 22 stycznia); ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do ochrony układu urbanistycznego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny; ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” oraz  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Radni przyjęli też plan prac Komisji na 2020 r.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także