Zasady wynajmu hulajnóg elektrycznych

Ograniczenia prędkości, wyłączenia poszczególnych miejsc w mieście z ruchu hulajnóg elektrycznych, punkty na urządzenia transportu osobistego – o tym rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Zasady wynajmu hulajnóg elektrycznych
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Przyczynkiem do rozmowy był projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr. Henryka Jordana, Parku im. Wojciecha Bednarskiego i Błoń Krakowskich (druk nr 671). Zmiany dotyczą dopisania do regulaminów zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi.

Dyrektor Łukasz Franek poinformował radnych, że trwają rozmowy z operatorami hulajnóg elektrycznych. Odbyły się już 3 spotkania. – Jest pole do współpracy. Wszystkie podmioty zgodziły się na proponowane zasady wynajmu elektrycznych hulajnóg w mieście. W ramach umowy społecznej ustalone zostaną zasady wynajmu hulajnóg elektrycznych oraz konsekwencje niezastosowania się do nich – relacjonował dyr. Franek.

Uzgodniono, że w strefie A zostaną wyznaczone ogólnodostępne punkty z gęstością od 50 do 100 metrów dla wszystkich urządzeń transportu osobistego. W tych punktach będzie się odbywać m.in. wypożyczanie i oddawanie sprzętu. Zgodzono się także, by hulajnogi pozostawione poza wyznaczonymi miejscami miasto przestawiało na koszt operatora.

Wprowadzone zostaną także obszary zamknięte dla wynajmu hulajnóg elektrycznych. Będzie to obszar Parku Kulturowego. Zostały również zgłoszone 2-3 lokalizacje w okolicach, m.in. szkoły na ul. Tynieckiej, czy al. Kijowskiej - tam gdzie jest wzmożony ruch osób niedowidzących i słabo widzących – na tych terenach będzie obowiązywał zakaz wynajmu i zwrotu hulajnóg.

Dyrektor Franek poinformował także, że jest zgoda wszystkich operatorów na to, by prędkość we wskazanych przez miasto obszarach, czyli m.in. plantach i pozostałych parkach miejskich, o których jest mowa w uchwale była ograniczona fizycznie przez operatorów. W praktyce ograniczana będzie moc hulajnogi elektrycznej, a nie jej prędkość.

W trakcie dyskusji pojawiły się wątpliwości dotyczące wprowadzenia  zakazu poruszania się hulajnóg po parkach i Plantach Krakowskich. Chodzi o brak możliwości egzekwowania przepisu.

- Pojazdów transportu osobistego jest bardzo wiele, część jeszcze nie funkcjonuje u nas. Czy powinniśmy wchodzić w jedną grupę pojazdów? Uchwalić zakaz jest łatwo, jego egzekucja jednak nie będzie skuteczna i nie poprawi sytuacji w parkach, czy na Plantach – mówił przedstawiciel straży miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr. Henryka Jordana, Parku im. Wojciecha Bednarskiego i Błoń Krakowskich (druk nr 671) nie uzyskał pozytywnej opinii.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także