Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Termomodernizacja w budynkach pomocy społecznej

Termomodernizacja 20 budynków: 16 domów pomocy społecznej, dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej oraz warsztatu terapii zajęciowej – to zakres zakończonego właśnie projektu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Celem projektu „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej” była poprawa efektywności energetycznej.

Prace termomodernizacyjne realizowane w latach 2016-2019 objęły ocieplenie elewacji budynków, ich fundamentów oraz dachów, wymianę okien i stolarki drzwiowej. W zakres prac wchodziła także modernizacja oświetlenia, wymiana nieefektywnych pieców grzewczych lub podłączenie budynku do sieci miejskiej MPEC, a także zmodernizowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. W 10 budynkach wykonano także instalacje fotowoltaiczne. Dzięki projektowi termomodernizacji budynki stały się bardziej ekologiczne, a wykonany zakres prac wpłynie na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

Termomodernizacja została zrealizowana w 20 budynkach:

 • 16 domach pomocy społecznej:
  • na os. Hutniczym 5
  • na os. Sportowym 9
  • na os. Szkolnym 28
  • przy ul. Chmielowskiego 6
  • przy ul. Babińskiego 25
  • przy ul. Krakowskiej 47
  • przy ul. Krakowskiej 53
  • przy ul. Łanowej 43a
  • przy ul. Łanowej 43b
  • przy ul. Łanowej 43e
  • przy ul. Nowaczyńskiego 1
  • przy ul. Praskiej 25.
 • dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
  • na os. Willowym 19
  • przy al. Pod Kopcem 10a
 • w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej 8b
 • w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

Instalacje fotowoltaniczne zostały zamontowane w 10 budynkach:

 • dziewięciu domach pomocy społecznej:
  • na os. Hutniczym 5
  • na os. Sportowym 9
  • na os. Szkolnym 28
  • przy ul. Babińskiego 25
  • przy ul. Chmielowskiego 6
  • przy ul. Krakowskiej 53
  • przy ul. Łanowej 43e
  • przy ul. Nowaczyńskiego 1
  • przy ul. Praskiej 25
 • w Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142.

 

Spodziewane efekty:

Termomodernizacja zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach na poziomie 5 622 MWh, oszczędności energii elektrycznej na poziomie 354 MWh rocznie, oszczędności energii cieplnej na poziomie 13 139 GJ rocznie, a także zmniejszenia rocznego zużycia energii końcowej na poziomie 14 683 GJ. W wyniku przeprowadzonych prac prognozowany jest roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 1 275 ton równoważnika CO2 oraz redukcja emisji pyłu PM 2,5 i PM 10 o 54 proc. w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu. Zakładana w projekcie roczna produkcja energii elektrycznej w nowo wybudowanych instalacjach fotowoltaicznych wyniesie 100 MWhe.

Projekt prowadzony jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Miejskiej Kraków; uzyskał ponad 12 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z obowiązującą umową wartość projektu wynosi blisko 25 milionów złotych.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-12-10
Data aktualizacji: 2019-12-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź