Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Podwyżka czynszu? To nie takie straszne

W najbliższym czasie lokatorzy mieszkań komunalnych znajdą w swoich skrzynkach na listy informacje o wysokości czynszu, jaki powinni płacić od 1 maja 2020 r. – a to wszystko w związku z podwyżkami opłat. List będzie również zawierał informację o pomocy mieszkaniowej, o jaką mogą się starać najemcy zarówno lokali gminnych, jak i tych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Fot. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Przypominamy, że przy wzroście stawki uwzględniony jest standard mieszkania, położenie budynku, lokalu, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólny stan budynku. Informacje, które lokatorzy otrzymają, zawierają wyłącznie zmianę stawek czynszowych. Inne zapisy umów pozostają bez zmian.

W przypadku osób objętych pomocą mieszkaniową w formie obniżki czynszu, będzie ona uwzględniona i odpowiednio przeliczona, aby osoby te wiedziały, w jakiej wysokości otrzymają obniżki, a tym samym, w jakiej wysokości powinny uiszczać czynsz od 1 maja 2020 r. Dla osób korzystających z obniżek czynszu pozostaną one aktualne, aż do upływu czasu, na które zostały udzielone.

Informacje o podwyżkach czynszów są przesyłane pocztą i roznoszone przez pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Pracownicy są wyposażeni w identyfikatory i legitymacje służbowe.

Równocześnie w najbliższym czasie wejdą w życie przepisy nowej uchwały w sprawie zasad najmu lokali gminnych, które będą uprawniały większy krąg mieszkańców Krakowa do korzystania z pomocy w uzyskaniu mieszkań od Gminy Miejskiej Kraków.

Podwyżka czynszów spowodowana jest koniecznością pokrycia rosnących kosztów utrzymania zasobu mieszkań. Obecnie koszty utrzymania znacznie przewyższają wpływy z tytułu wpłacanych czynszów.

Od ostatniej podwyżki czynszów zmianie uległo m.in. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które w 2007 r. wynosiło 2 691,03 zł, a w 2018 r. wynosiło 4 585,03 zł. Wzrosła również płaca minimalna, która w 2007 r. wynosiła 936 zł, natomiast w 2019 r. wynosi 2250 zł. W ciągu 11 lat zmianie uległo m.in. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które w 2007 r. wynosiło 2 691,03 zł, a w 2018 r. wynosiło 4 585,03 zł.

Środki finansowe, pozyskane w wyniku obecnej podwyżki, pozwolą na zwiększenie zakresu remontów oraz podniesienia standardu zasobu lokalowego. Przewiduje się również zwiększenie liczby remontowanych pustostanów, które przeznaczone zostaną na pomoc mieszkaniową dla najbardziej potrzebujących.

 

pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat