górne tło

Podwyżka czynszu? To nie takie straszne

W najbliższym czasie lokatorzy mieszkań komunalnych znajdą w swoich skrzynkach na listy informacje o wysokości czynszu, jaki powinni płacić od 1 maja 2020 r. – a to wszystko w związku z podwyżkami opłat. List będzie również zawierał informację o pomocy mieszkaniowej, o jaką mogą się starać najemcy zarówno lokali gminnych, jak i tych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przypominamy, że przy wzroście stawki uwzględniony jest standard mieszkania, położenie budynku, lokalu, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólny stan budynku. Informacje, które lokatorzy otrzymają, zawierają wyłącznie zmianę stawek czynszowych. Inne zapisy umów pozostają bez zmian.

W przypadku osób objętych pomocą mieszkaniową w formie obniżki czynszu, będzie ona uwzględniona i odpowiednio przeliczona, aby osoby te wiedziały, w jakiej wysokości otrzymają obniżki, a tym samym, w jakiej wysokości powinny uiszczać czynsz od 1 maja 2020 r. Dla osób korzystających z obniżek czynszu pozostaną one aktualne, aż do upływu czasu, na które zostały udzielone.

Informacje o podwyżkach czynszów są przesyłane pocztą i roznoszone przez pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Pracownicy są wyposażeni w identyfikatory i legitymacje służbowe.

Równocześnie w najbliższym czasie wejdą w życie przepisy nowej uchwały w sprawie zasad najmu lokali gminnych, które będą uprawniały większy krąg mieszkańców Krakowa do korzystania z pomocy w uzyskaniu mieszkań od Gminy Miejskiej Kraków.

Podwyżka czynszów spowodowana jest koniecznością pokrycia rosnących kosztów utrzymania zasobu mieszkań. Obecnie koszty utrzymania znacznie przewyższają wpływy z tytułu wpłacanych czynszów.

Od ostatniej podwyżki czynszów zmianie uległo m.in. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które w 2007 r. wynosiło 2 691,03 zł, a w 2018 r. wynosiło 4 585,03 zł. Wzrosła również płaca minimalna, która w 2007 r. wynosiła 936 zł, natomiast w 2019 r. wynosi 2250 zł. W ciągu 11 lat zmianie uległo m.in. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które w 2007 r. wynosiło 2 691,03 zł, a w 2018 r. wynosiło 4 585,03 zł.

Środki finansowe, pozyskane w wyniku obecnej podwyżki, pozwolą na zwiększenie zakresu remontów oraz podniesienia standardu zasobu lokalowego. Przewiduje się również zwiększenie liczby remontowanych pustostanów, które przeznaczone zostaną na pomoc mieszkaniową dla najbardziej potrzebujących.