Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Krakowski Ambasador Wielokulturowości nagrodzony!

Tytułem Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości zostały uhonorowane osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla promowania zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców. Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Wielokulturowości pod przewodnictwem Dominika Jaśkowca, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

 

Fot. otwarty.krakow.pl

W kategorii organizacji pozarządowych, instytucji, firm i grup nieformalnych laureatami zostali: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Fundacja Diversity Hub.

INTERKULTURALNI PL już od dziewięciu lat aktywnie działają w Krakowie na rzecz rozwoju społeczeństwa wielokulturowego. Od 2012 roku Stowarzyszenie organizuje Festiwal Wielokulturowy Interkulturalia, pozwalający w sposób aktywny poznać różnorodność kultur europejskich i pozaeuropejskich, a dzięki współpracy z różnymi instytucjami publicznymi i samorządowymi powstała miejska strategia integracyjna, której zwieńczeniem było opracowanie i przyjęcie Programu Otwarty Kraków.

Fundacja Diversity Hub powstała w 2015 roku, współpracuje z 200 korporacjami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz urzędami. Zajmuje się różnorodnością kulturową  w środowisku pracy, realizuje misję zmieniania biznesu na lepsze poprzez włączanie w projekty i działania osób różnej narodowości i różnych kultur. Fundacja organizuje konferencje, debaty, dni różnorodności, szkolenia, warsztaty, webinaria.

Ambasador wielokulturowości

W kategorii osób indywidualnych doceniono działania Urszuli Majcher Legawiec, która działa w Krakowie na rzecz wielokulturowego społeczeństwa jako prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego, a szczególnym polem jej działania jest edukacja szkolna, szkolenie kadry pedagogicznej, przygotowywanie materiałów dydaktycznych. Organizuje nie tylko konferencje poświęcone problematyce wielokulturowości w polskiej szkole i edukacji ucznia z doświadczeniem migracji, ale również prowadzi innowacyjne działania jak np. gry miejskie wspierające proces integracji dla krakowian oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie.

Nagrodzona została również Olha Menko, która działalnością na rzecz dialogu międzykulturowego zajmuje się od 2017 r. Od 2018 roku pracuje na stanowisku redaktorki naczelnej portalu informacyjnego dla Ukraińców. Na stronach portalu publikuje informacje niezbędne do funkcjonowania obcokrajowców w Polsce. W ramach działalności portalu była współorganizatorką wydarzeń wielokulturowych, takich jak ArtPicnik i pokazy filmowe.

Jak podkreśla prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, krakowska historia ukazuje od wieków Kraków jako miasto otwarte i przyjazne, które zawdzięcza swoje dziedzictwo kulturowe nie tylko rdzennym mieszkańcom, ale również tym przyjezdnym z kraju i zagranicy. Obok wybitnych i niepospolitych jednostek, Kraków od zawsze przyciągał także zwykłych imigrantów, którzy wnosili do tkanki miasta różnorodne wpływy kulturowe, a równocześnie przyczyniali się do jego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Kraków do dziś zachował tradycje miasta wielokulturowego, którego historia związana jest z obecnością Żydów, Niemców czy Ormian. – Nowe czasy stawiają nowe wyzwania, dlatego tym bardziej cieszy mnie nagroda, która docenia osoby i podmioty zaangażowane w dialog międzykulturowy – zaznaczył prezydent Jacek Majchrowski.

Nagroda wpisuje się w realizowany w Krakowie od 2016 roku Program Otwarty Kraków, którego celem jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości.

pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-06-25
Data aktualizacji: 2019-06-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź