Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program „Bezpieczny Kraków” na nowo

Zaktualizowany program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pod nazwą „Bezpieczny Kraków” jest kontynuacją programu uchwalonego w 1999 r. pod tą samą nazwą. Zadaniem nowego programu jest utrzymać wypracowany przez lata poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim sprostać wyzwaniom, jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń i przestępstw.

Fot. materiały prasowe

Do najważniejszych czynników przemawiających za potrzebą uchwalenia nowego programu zaliczyć należy:

  • zmiany w prawie odnoszącym się do różnych aspektów zapewniania bezpieczeństwa lokalnego i funkcjonowania służb wykonujących zadania w tym zakresie, które wyrażają się m.in. obowiązkiem uchwalania pewnych programów lub realizacji programów o charakterze wykraczającym poza obszar miejski;
  • nowe zagrożenia, przede wszystkim zamachy terrorystyczne oraz zagrożenia wiążące się z rozwojem internetu;
  • rosnące możliwości współpracy z międzynarodowymi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa oraz tworzenia sieci miast w zakresie rozwijania strategii zapewniania bezpieczeństwa i korzystania z funduszy europejskich;
  • rozwój i kumulowanie wiedzy we wszystkich dziedzinach, które są istotne dla konstruowania i funkcjonowania nowego programu.

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych – nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką programu dziedzinach.

Więcej informacji: bezpieczny.krakow.pl

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-03-20
Data aktualizacji: 2019-03-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź