Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jaka przyszłość dla Bagrów?

Jak w przyszłości będzie wyglądać ponad 160 hektarów cennych przyrodniczo wokół popularnego zbiornika wodnego? W Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 można już zobaczyć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”. Plan ma charakter porządkujący, a prace nad nim ruszyły w 2016 r.

Fot. bip.krakow.pl

Celem przygotowywanego planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru umożliwiające ochronę istniejących wartości przyrodniczych oraz kształtowanie zwartego i ciągłego systemu zieleni wokół zbiornika Bagry – ma on służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta.

Plan ma również za zadanie harmonijne kształtowanie istniejącej i powstającej zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Plan jest potrzebny, by zapobiec niekorzystnym przekształceniom, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych. Zapisy planu mają określić sposób zagospodarowania terenów zielonych otaczających Zalew Bagry, co pomoże ochronić tereny zielone przed niepożądana zabudową oraz umożliwi zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Projekt planu można oglądać do 8 kwietnia (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa na ul. Józefa Sarego 4 a także na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8.00 – 10.00
  • środy: 13.30 – 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Bagry” odbędzie się 20 marca w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich  Świętych 3-4. Początek spotkania w sali Dietla o godz. 16.00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia br. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Bagry

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-03-11
Data aktualizacji: 2019-03-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź