Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na przewóz meleksami

Prezydent Miasta Krakowa, zarządzeniem z 10 kwietnia, ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym (meleksami) na obszarze parku kulturowego Stare Miasto.

Fot. Magiczny Kraków

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, będących posiadaczami pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym (meleksów), prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu osób. Działalność ta musi być potwierdzona wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pojazd wolnobieżny z napędem elektrycznym zgłoszony w ofercie powinien spełniać warunki techniczne, wizualne i inne wymagania, wskazane w załączniku nr 5 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, jak również spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności z przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Przedsiębiorcy przystępujący do konkursu powinni złożyć oferty osobiście, na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w godz. od 7.40 do 15.30, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli od 11 do 24 kwietnia. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą i adresem oferenta (lub z wyraźną pieczęcią firmową) oraz nazwą konkursu („Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”).

Formularz oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacji dotyczących konkursu oraz wymogów formalnych udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w siedzibie wydziału, pl. Wszystkich Świętych 11, p. 35, nr telefonu 12 616 11 24 lub 12 616 19 29, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-04-10
Data aktualizacji: 2019-04-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź