Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 234 pasujących obiektów:
Centrum Krakowa stanowi dziedzictwo kultury nie tylko polskiej, czy europejskiej, ale światowej, choćby z uwagi na wpisanie w 1978 r. Starego Miasta wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Ponadto Stare Miasto wraz z Wawelem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zostało uznane za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50, poz. 418). Dlatego też, mając na uwadze unikalne walory krajobrazu kulturowego historycznego charakteru przestrzeni publicznej Starego Miasta, Rada Miasta Krakowa objęła obszar Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem szczególną formą ochrony, przewidzianą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jaką jest park kulturowy.  
Podczas najbliższej sesji (20 października, środa) odbędzie się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ”Stare Miasto”. Plan wraz z utworzonym Parkiem Kulturowym umożliwi znacznie lepszą ochronę ścisłego centrum Krakowa.
Podczas dzisiejszej (3 listopada, środa) sesji odbyło się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ”Stare Miasto”. Plan wraz z utworzonym Parkiem Kulturowym umożliwi znacznie lepszą ochronę ścisłego centrum Krakowa.
Park Kulturowy Stare Miasto – co to takiego? Po co go stworzono? Jakie zmiany w związku z jego wprowadzeniem czekają mieszkańców? Tego wszystkiego można dowiedzieć się w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4), w którym działa specjalny punkt informacyjny. Dodatkowe informacje można także znaleźć na stronach internetowych: www.krakow.pl/parkkulturowy i www.bip.krakow.pl/parkkulturowy .
Punkt informacyjny ds. Parku Kulturowego Stare Miasto, działający w budynku Magistratu (pl. Wszystkich Świętych 3-4) od 11 października jest tymczasowo nieczynny.
Pół roku - tyle czasu będą mieli właściciele, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie parku kulturowego. Od 7 grudnia obowiązuje uchwała Rady Miasta Krakowa dotycząca utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto.
Podczas sesji (4 kwietnia), Rada Miasta Krakowa jednogłośnie opowiedziała się za zatwierdzeniem „Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”.
Pół roku temu w Krakowie weszły w życie przepisy dotyczące Parku Kulturowego Stare Miasto. 7 czerwca miął półroczny okres dostosowania się do nich kupców, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.
W tekście „Park pełen absurdów, czyli ścisła ochrona Starego Miasta" (Dziennik Polski Kronika Krakowska, 29.10.2012) Marcin Warszawski opisuje historię jednego z przedsiębiorców działających na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto. Tekst wymaga wyjaśnień:
Stare Miasto bez krzykliwych reklam, uporządkowanie stoisk handlowych i ogródków kawiarnianych oraz weryfikacja artystów, którzy występują w okolicach Rynku Głównego – trzy lata temu Kraków wprowadził Park Kulturowy, dzięki czemu udało się zaprowadzić ład w najbardziej reprezentacyjnej części miasta. Za przykładem Krakowa chcą iść inne miasta, są też plany, by taką ochroną, objąć zabytkową część Nowej Huty i Podgórza.