Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przyjdź i zobacz nowe projekty planów

W Wydziale Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 nadal można oglądać projekty trzech planów zagospodarowania przestrzennego: „Rejon ulicy Przewóz” oraz „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”. Termin składania uwag do propozycji planistów mija w marcu.

Fot. bip.krakow.pl

Do 4 marca z Wydziale Planowania Przestrzennego ponownie dostępna będzie część projektu „Rejon ulicy Przewóz”. Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (m.in. ROD „Słoneczny”, ROD „Zakłady futrzarskie” i park „Ogród Płaszów”) oraz określenie nowych zasad zagospodarowania dotychczasowych terenów inwestycyjnych. Plan ten połączy zatem funkcję ochronną i porządkująco-inwestycyjną oraz stanowić będzie ważny element budujący ład przestrzenny miasta. Termin składania uwag upływa 18 marca.

Do 5 marca trwa z kolei ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”. Przygotowywany plan umożliwi rozbudowę placówek oświaty, zlokalizowanych na obszarze historycznego centrum Nowej Huty. Realizacja tych inwestycji wpłynie na poprawę warunków nauki oraz poszerzenie oferty edukacyjnej i przyczyni się do rozwoju dzielnicy, a także ustali nowe zasady zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając konieczność ochrony walorów architektonicznych i urbanistycznych, a także zieleni. Uwagi do planu można składać do 19 marca.

Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji na stronie internetowej bip.krakow.pl w zakładce „Rozwój miasta” – „Planowanie przestrzenne”.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-02-26
Data aktualizacji: 2019-02-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź