Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rusza „Młody Kraków 2.0”

Podczas sesji 13 lutego, Rada Miasta Krakowa jednogłośnie uchwaliła program określający priorytety oferty skierowanej do młodych krakowian. To ważna część miasta – liczba uczniów od 13. roku życia, studentów i młodzieży poniżej 26. roku życia, to prawie 200 tys. osób.

Fot. pixabay.com

Program „Młody Kraków 2.0” określa politykę miasta na lata 2019–2023 w stosunku do młodzieży w wieku 13–26 lat, która w Krakowie mieszka, uczy się lub pracuje. Jest kontynuacją działań dotychczasowego programu „Młody Kraków”, który był realizowany od 2009 r. Oba zostały uchwalone, aby wspierać postawy prospołeczne, proobywatelskie, przedsiębiorcze u młodzieży, a także krzewić kulturę, w tym fizyczną, pomagać młodzieży wchodzić w dorosłość w ciekawy i dobry sposób, bazując na pozytywnych wartościach.

W mieście otwartym na świat, nowoczesnym, promującym partycypację społeczną i dialog, jakim jest Kraków nie mogło zabraknąć także spraw związanych z wielokulturowością, bezpieczeństwem w Internecie, działań o charakterze międzypokoleniowym, wspierania samorządów szkolnych, wolontariatu, ułatwiania zaangażowania się w sprawy małych ojczyzn – dzielnic, ale też i całego miasta przez różne działania prospołeczne, proobywatelskie i udział w konsultacjach w sprawach proponowanych przez Urząd i instytucje miejskie. Twórcy programu zadbali także o osoby pracujące z młodzieżą oraz o instytucje przeznaczone dla młodych.

Uchwalony przez radnych program „Młody Kraków 2.0”, zawiera sześć obszarów tematycznych:

  1. Przestrzeń dla młodych, czyli poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk;
  2. Młodzież działa lokalnie, czyli budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto;
  3. Głos młodych w mieście, czyli tworzenie młodzieży warunków do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityki miejskiej;
  4. Kultura (dla) młodzieży, czyli poszerzenie dostępu do kultury oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież;
  5. Młodzi na rynku pracy, czyli budowanie postawy przedsiębiorczej oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę;
  6. Partnerstwo dla młodzieży, czyli budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie w niej postaw obywatelskich.

Program został stworzony na podstawie badań i analiz potrzeb młodych ludzi, a w jego przygotowaniu aktywnie uczestniczyła Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. Zgodnie z zapisami, będzie rozwijany przez wydziały Urzędu Miasta Krakowa, miejskie instytucje i jednostki. W tym zakresie będą one współpracowały z Referatem ds. Młodzieży działającym w strukturach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Informacje o szczegółach programu „Młody Kraków 2.0”, diagnozach i zgłaszanych potrzebach młodzieży, można znaleźć na stronie BIP.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-02-20
Data aktualizacji: 2019-02-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź