Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Znamy założenia programu „Bezpieczny Kraków”

We wtorek, 18 września, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono założenia programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 „Bezpieczny Kraków”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK oraz Instytut Spraw Publicznych UJ, Zakład Rozwoju Społecznego. Nowa odsłona „Bezpiecznego Krakowa” ma wnosić nową jakość działań w stosunku do obecnie funkcjonujących w mieście programów, w tym obowiązkowych lub dobrowolnych programów profilaktycznych.

Fot. materiały prasowe

- Rozpoczynamy realizację programu „Bezpieczny Kraków”, który jest przygotowany na trzy lata. Zajęliśmy się wybranymi obszarami w oparciu o analizy prowadzone z Katedrą Socjologii UJ na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa – zaznaczył Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

Program powstał, by zidentyfikować obszary bezpieczeństwa wymagających współcześnie interwencji wykorzystano dane statystyczne policji i straży miejskiej oraz te wynikające z mapy zagrożeń. Przeanalizowane zostały raporty z badań poczucia bezpieczeństwa realizowanych w cyklu wiosna–jesień począwszy od września 2013 roku oraz innych badań społecznych. Ważne były również sugestie mieszkańców, w tym członków jednostek pomocniczych, wyrażone podczas spotkań z radami dzielnic oraz z organizacjami pozarządowymi i Młodzieżową Radą Miasta. Projekt nowego programu podlegał też konsultacjom społecznym z instytucjami miejskimi oraz z mieszkańcami, którzy mogli się zapoznać z jego treścią za pośrednictwem mediów społecznościowych, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu.

Nowy Program „Bezpieczny Kraków” został opracowany wspólnie z pracownikami naukowymi Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do prac nad treścią programu włączono przedstawicieli policji, straży miejskiej i straży pożarnej. W każdej grupie tematycznej, zajmującej się zdiagnozowanymi problemami pracowali wspólne policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich, np. ZIKiT-u i ZZM.

- Staraliśmy się w czterech podstawowych dziedzinach zaproponować cele do zrealizowania przez organizacje pozarządowe, policję, straż miejską lub inne instytucje za pieniądze miasta, które uzupełnią działalność ustawową. Z jednej strony chcemy edukować społeczeństwo, z drugiej wpływać na sytuację okoliczności poprzez kształtowanie przestrzeni, z trzeciej  wpływać na instytucje, które mogą w tej dziedzinie zrobić więcej – powiedziała dr hab. Janina Czapska, prof. UJ z rady programowej „Bezpieczny Kraków”.

Poszczególne grupy tematyczne korzystały z pomocy odpowiednich wydziałów UMK oraz instytucji samorządowych takich jak: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi czy Krakowski Ośrodek Terapii.

 

Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” obejmuje okres 2018-2020 i następujące dziedziny wykonawcze:

  • zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia – „Ratuj”.
  • ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach – „Bezpieczna szkoła”,
  • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu – „Bezpieczny ruch drogowy”,
  • stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie – „Bezpieczna przestrzeń”,
  • zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców – „Diagnoza”,

do których przygotowano cele szczegółowe.

Podczas konferencji zaproszeni goście mogli zapoznać się z założeniami programu „Bezpieczny Kraków”, a także porozmawiać z przedstawicielami rady programowej i liderami pięciu dziedzin wykonawczych. Intencją organizatorów było również zachęcenie gości do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w Krakowie.

W konferencji wziął udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także wielu przedstawicieli oświaty, rad dzielnic, organizacji pozarządowych, policji, straży miejskiej i innych służb. W ramach konferencji dr Marek Kaczmarczyk z Uniwersytetu Śląskiego poprowadził również wykład pt. „Neurobiologiczne uwarunkowania potrzeby poczucia bezpieczeństwa w XXI wieku’’.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-09-18
Data aktualizacji: 2018-09-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź