Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Centrum Integracji Społecznej z większą dotacją

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2019 r.

Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Centrum Integracji Społecznej jest częścią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem działalności Centrum jest przede wszystkim reintegracja zawodowa i społeczna poprzez:

  • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
  • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

CIS swoją ofertę kieruje do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności do osób pozostających poza rynkiem pracy, które nie pobierają zasiłku z Urzędu Pracy, emerytury ani renty, a chcą zwiększyć swoje kompetencje społeczne i zawodowe. Zapewnia konsultacje indywidualne prowadzone przez: psychologa, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego, a także zajęcia grupowe tj. warsztaty: motywacyjne oraz rozwoju zawodowego, kompetencji i umiejętności społecznych, aktywności zawodowej. Udział w Centrum Integracji Społecznej jest bezpłatny a uczestnicy otrzymują w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego świadczenie pieniężne tzw. świadczenie integracyjne.

Od 2016 r. kwota dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej nie uległa zmianie i wynosiła 600 zł brutto. Biorąc pod uwagę minimalną kwotę za pracę w 2016 r., która wynosiła 1 850 zł brutto oraz kwotę wynagrodzenia za pracę w 2018 r., która wynosi aktualnie 2 100 zł brutto, stwierdzono wzrost o 250 zł brutto co stanowi 13,5%. W związku z tym zaproponowano, aby miesięczna kwota dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku została zwiększona o 14% i zaokrąglona do kwoty 685 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej. Ze względu na spadek bezrobocia, przewiduje się zmniejszenie maksymalnej liczby uczestników z 80 do 50 osób oraz zmniejszenie liczby pracowników z 24 do 12 osób. Przy powyższych założeniach maksymalna miesięczna wysokość dotacji w 2019 r. wyniesie 42 470 zł brutto.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2018-05-22
Data aktualizacji: 2018-05-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat