Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Samorządy na rzecz osób z niepełnosprawnościami

1 grudnia na Akademii Górniczo-Hutniczej została przedstawiona deklaracja będąca podsumowaniem III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas spotkania reprezentacja Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego przekazała pełnomocnikowi prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdanowi Dąsalowi założenia dotyczące nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowane podczas tegorocznej edycji kongresu.

Fot. pixabay.com

Przypomnijmy, że 25 października br. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie odbył się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, któremu przyświecało hasło: „Za niezależnym życiem”. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali nad ostatecznym kształtem zmian, koniecznych do wdrożenia nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wtedy powstała również oficjalna deklaracja:

„My, uczestniczki i uczestnicy III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami żądamy realizacji prawa do samodzielnego i niezależnego życia dla wszystkich Polek i Polaków z niepełnosprawnościami. Drogą do tego celu jest pełne wdrożenie postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz podpisanie i ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji. Żądamy poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami.”

Teraz organizatorzy kongresu zamierzają spotkać się z władzami polskich miast, by przekazać im przygotowane założenia i wytyczne. Dotyczą one m.in. stworzenia formy systemu wspierania decyzji zastępującego ubezwłasnowolnienie i trudności w zawarciu związku małżeńskiego wynikające z podejścia organów państwowych i kościoła. Bezwzględnym postulatem środowiska osób z niepełnosprawnościami stało więc uruchomienie systemowego wsparcia asystenckiego, bez którego niemożliwe są niezależne życie i pełny udział w społeczeństwie.

W imieniu władz miasta Krakowa, dokument odebrał Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.

- Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu władz miejskich możliwe będzie szybkie i efektywne wprowadzenie zmian, które zrównają prawa osób z niepełnosprawnościami z resztą obywateli ­– mówił Aleksander Waszkielewicz, prezes zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Liczymy również na kooperację ze strony władz innych polskich miast - zaznaczył.

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to jedyne takie ogólnopolskie spotkanie, zainicjowane przez osoby, których niepełnosprawność w różnej formie dotyczy i które wspólnie tworzą konkretne propozycje działań. To również jedyna inicjatywa, która zaangażowała kilka tysięcy osób, dzięki którym wizja społecznego systemu wsparcia staje się coraz bardziej realna. Równe prawa gwarantuje Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska przyjęła we wrześniu 2012 r. Mimo, iż od jej ratyfikacji mija już pięć lat, ciągle jest wiele punktów w polskim prawodawstwie, ustawach i rozporządzeniach, które są niezgodne z Konwencją ONZ. To znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Jedną z przyczyn organizacji I edycji Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, która odbyła się w 2015 roku, były wnioski płynące z projektów - Raport z realizacji Konwencji w Polsce oraz Monitoring Obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i zgłaszane w nim rażące naruszania prawa oraz zjawiska dyskryminacji.

II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami służył dyskusji na temat jakości działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Skutkiem stało się uruchomienie ogólnopolskiej debaty na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

III  Kongres Osób z Niepełnosprawnościami zorganizowany został na 5-lecie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami – jego uczestnicy wspólnie domagają się prawa do godnego i niezależnego życia. Opracowują Strategię Osób z Niepełnosprawnościami, a na jej bazie założenia dla nowych ustaw.

Projekty założeń dla nowego systemu wsparcia i strategii zostaną poddane konsultacjom społecznym, aby finalne wersje, po konsultacjach, zostały przedstawione rządowi RP.

Zobacz także:

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-12-01
Data aktualizacji: 2017-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź