Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Krakowska Karta Rodzinna kompleksowym wsparciem

Jak funkcjonuje Krakowska Karta Rodzinna 3+? Czy spełnia swoje zadanie? Informacji o tym wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Fot. plakat

O przyznanie Krakowskiej Karty Rodzinnej począwszy od 1 sierpnia 2014 r. mogą ubiegać się rodziny wielodzietne, zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Karty wydawane są od 1 września 2014 r., zintegrowane są z Krakowską Kartą Miejską. Dane osobowe członków rodzin wielodzietnych i bilet wolnej jazdy wgrywane są elektronicznie przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Szacuje się, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków zamieszkuje ok. 6200 rodzin z co najmniej trojgiem dzieci uprawnionych do Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. W 2016 roku Krakowską Kartę Rodzinną przyznano 5320 rodzinom, w tym 897 nowym. W stosunku do 2015 r. w programie bierze zatem udział 197 rodzin więcej, pomimo wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz uczniów krakowskich szkół podstawowych. Świadczy to o tym, że program stanowi kompleksowe wsparcie, został w pełni zaakceptowany przez krakowskie rodziny wielodzietne i jest on dla nich bardzo atrakcyjny.

Radni pytali jakie są wydatki na program oraz czy miasto dużo traci finansowo w związku z licznymi zniżkami jakie są dostępne dla posiadaczy karty.

Z przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków wyliczeń wynika, że wprowadzenie zniżki: w opłacie za pobyt dziecka w żłobku, za płatne godziny w przedszkolu, na zakup biletów wstępu do miejskich instytucji kultury, na miejskie baseny, do ZOO, na korzystanie z miejskiej infrastruktury sportowej oraz na imprezy organizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej spowodowało utratę dochodów Krakowa w łącznej wysokości ok. 1,6 mln zł.

W ramach Programu zorganizowano także akcję pn. Lato z KKR, w ramach której dzieci i młodzież mogła korzystać z bezpłatnych wejściówek na baseny, ścianki wspinaczkowe do parku trampolin czy do kina. W roku 2016 na ten cel wydatkowano 33 tys. zł. Łączną wysokość utraconych dochodów i kosztów w 2016 r. szacuje się na ok. 3,4 mln zł.

Do programu Krakowskiej Karty Rodzinnej chętnie przystępują także niepubliczni partnerzy. Aktualnie zawarto już 177 porozumień o współpracy. Zniżki, ulgi, rabaty i uprawnienia przyznawane są przez nich w prawie 300 miejscach.

13 grudnia 2016 roku w Magistracie odbyła się Gala Partnerów Krakowskiej Karty Rodzinnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele firm współpracujących w realizacji programu, Prezydent Miasta Krakowa, Radni Miasta Krakowa oraz rodziny wielodzietne. Nagrody dla Partnera Roku Krakowskiej Karty Rodzinnej zostały przyznane w sześciu kategoriach. W skład kapituły konkursowej wchodzili przedstawiciele rodzin wielodzietnych, Rady Miasta Krakowa oraz Prezydenta.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków, według druku nr 1811.

Na koniec komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat - według druku nr 1827.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Data publikacji: 2017-03-28
Data aktualizacji: 2017-03-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź